Wat moet ik zelf doen?

Als je in Nederland woont hoef je na het afronden van de pensioenaanvraag niets te doen. Je ontvangt automatisch maandelijks een pensioenuitkering.

Wanneer je in het buitenland woont heb je met andere regels te maken. Voor je pensioenuitkering moet je één keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) insturen naar het pensioenfonds. Dit verzoek ontvang je jaarlijks rond april per post van het pensioenfonds en het bewijs kun je na ondertekening door een bevoegde instantie naar ons toesturen. Een bevoegde instantie is een plaatselijke notaris of een plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als je het rekeningnummer waarop je pensioenuitkering binnenkomt wilt wijzigen kun je dit formulier invullen.

Goed om te weten

We maken je pensioenuitkering maandelijks rond de 23ste van de maand naar je over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op je rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

  • Het vakantiegeld is al in je maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • Een keer per jaar krijg je van ons een bruto-netto specificatie met daarop je pensioenbedragen.  Deze ontvang je samen met je jaaropgave. Ook tref je maandelijks een specificatie aan op je bankafschrift. Omdat hierop weinig ruimte is, gebruiken we de volgende afkortingen:
  • BR = bruto pensioen,
  • LH = loonheffing, dit is de loonbelasting die je betaalt over je pensioen en de premies voor de volksverzekeringen,
  • INH. ZVW = inhouding Zorgverzekeringswet, dit is je betaling voor de zorgverzekering.
  • Aan het begin van ieder jaar ontvang je een jaaropgave. Deze jaaropgave heb je nodig voor je aangifte bij de Belastingdienst.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te indexeren oftewel te verhogen. Informatie over indexatie wordt opgenomen in de brief bij de jaaropgave en opgenomen op de website.
  • Na je pensionering krijg je met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Je kunt hier meer informatie over vinden op de website van de Belastingdienst.