Premiebetaling en pensioenopbouw zijn bij ons gesloten pensioenfonds niet meer aan de orde.

Salariswijzigingen en de invloed hiervan op je pensioenopbouw hebben sinds 1 januari 2020 betrekking op de pensioenregeling bij a.s.r.
Een salariswijziging heeft geen impact op de bestaande opgebouwde aanspraken bij ons pensioenfonds.