De pensioengrondslag wordt namelijk jaarlijks aangepast.

Alleen als je salaris wijzigt doordat je meer of minder uren gaat werken wordt dit direct verwerkt in de pensioenopbouw voor dat jaar.

Ik ga meer of minder werken

Als je ervoor kiest om meer of minder uren te gaan werken (wijziging van de parttimefactor) heeft dit waarschijnlijk invloed op je pensioen. Je betaalt namelijk pensioenpremie over je salaris.

Gaat je salaris omhoog doordat je meer uren gaat werken? Dan bouw je meer pensioen op. Gaat je salaris omlaag doordat je minder gaat werken? Dan bouw je minder pensioen op.

Wat moet ik zelf doen?

Als je arbeidsovereenkomst en salaris wijzigt geeft de werkgever dat aan ons door. Je nieuwe eigen bijdrage voor de pensioenregeling staat op je salarisstrook.