Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers:

Eerste pijler: Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen.

Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Tweede pijler: De meeste deelnemers bouwen daarnaast via hun werkgever een aanvullend pensioen op. Je opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Van Lanschot is dus een voorziening in de tweede pijler.

Derde pijler: Daarnaast kan iedereen zelf sparen voor pensioen (eigen pensioenvoorzieningen), via bijvoorbeeld lijfrente, spaargeld in box 3 of het aflossen van je hypotheek en andere schulden.

Wettelijke regelingen

Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een deelnemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).