Je kinderen krijgen wezenpensioen als ze jonger dan 18 jaar zijn of jonger dan 27 jaar en studeren of arbeidsongeschikt zijn.

Kijk op je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) om te zien waar je kinderen in dit geval recht op hebben.

Onder kinderen verstaan we:

  • Je eigen kinderen en geadopteerde kinderen
  • Pleeg- of stiefkinderen die je als eigen kinderen opvoedt

Wat moet ik zelf doen?

Als je in Nederland woont worden de gegevens van je kinderen aan ons doorgegeven via de Basisregistratie Personen.

Als je in het buitenland woont zullen we na je overlijden gegevens over eventuele kinderen opvragen bij je nabestaanden.