Wat is indexatie?
Wanneer de prijzen stijgen wordt je geld / pensioen minder waard. Je kunt minder kopen met hetzelfde geld. Om dit effect te compenseren probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van prijsontwikkelingen. Dit is indexatie. Het pensioenfonds betaalt de verhogingen van je pensioen uit het de reserves van het pensioenfonds. Indexatie kan dus alleen als het pensioenfonds voldoende reserves heeft. Er bestaat geen automatisch recht op indexatie.

Hoogte van de indexatie
Bij het bepalen van de indexatie kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad en de prijsstijgingen over het afgelopen jaar. De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan en is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.  Tot een beleidsdekkingsgraad van 110% mag geen indexatie worden toegekend. De Nederlandsche bank eist van pensioenfondsen dat ze voldoende reserves aanhouden om niet direct in de problemen te komen op het moment dat het financieel tegenzit. Vanaf 110% kan een (gedeeltelijke) toeslag worden toegekend. Vanaf ongeveer 140% kan volledige indexatie en soms ook inhaalindexatie worden toegekend, als de pensioenen in voorgaande jaren niet zijn verhoogd.

De afgelopen jaren zijn de volgende toeslagen verleend:

Inactieve deelnemers
Jaar per 1 jan.ToeslagPrijsstijging oktober (CBS)Verschil
20240,00%-1,39%1,39%
20235,00%17,16%12,16%
20220,37%2,57%2,20%
20210,00%0,99%0,99%
20200,00%1,64%1,64%
20190,69%1,47%0,78%
20180,25%1,47%1,22%
20170,00%0,00%0,00%
20160,10%0,39%0,29%
Maximale achterstand 27,59%

Verlaging van pensioenen
De pensioenen kunnen in uitzonderlijke gevallen ook verlaagd (‘gekort’) worden. Dit is gelukkig bij ons pensioenfonds nog niet voorgekomen. Het verlagen mag alleen als uiterste noodmaatregel, als alle andere maatregelen niet voldoende geholpen hebben. We verwachten niet dat dit in de komende jaren nodig zal zijn.