Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als je vóór je pensionering bent getrouwd of geregistreerd partner was, heeft je ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie. Dit heet verevening van pensioen. Je mag hier samen ook andere afspraken over maken.

Ben je pas ná pensioendatum getrouwd of geregistreerd partner geworden, dan heeft de scheiding geen gevolgen voor je pensioenuitkering.

Bijzonder partnerpensioen

Als je vóór je pensionering bent getrouwd of geregistreerd partner was, heeft je ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen.

Samenwonen

Als je samenwoonde en uit elkaar gaat, verandert je pensioenuitkering niet.

Als je komt te overlijden en vóór je pensioendatum al samenwoonde, dan heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat moet ik zelf doen?

Wil je het pensioen verevenen? Neem dan binnen twee jaar na je scheiding contact op met het pensioenfonds via MijnPensioencijfers. Onder ‘Direct regelen’ kun je de verdeling van je pensioen met je ex-partner aan ons doorgeven.

Maak je samen andere afspraken? Geef deze afspraken binnen twee jaar door via MijnPensioencijfers.

Als je niet langer samenwoont vragen we je om dat per brief of e-mail aan ons te melden. Bij de melding moet je een kopie meesturen van de aangetekende brief aan de ex-partner of aan de notaris waarmee de gezamenlijke huishouding wordt beëindigd. De datum van de aangetekende brief wordt beschouwd als datum voor het einde van de gezamenlijke huishouding . We kunnen aan de hand van de brief vaststellen of je ex-partner recht heeft op bijzonder partnerpensioen na jouw overlijden.

Het is mogelijk om een indicatieve berekening te laten maken van de gevolgen van de scheiding en eventuele afwijkende keuzes. Neem hiervoor contact op met onze uitvoeringsorganisatie AZL.

Goed om te weten

Als je beiden een AOW-uitkering hebt en uit elkaar gaat, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.