De pensioenregeling 2015 bestond uit een basisregeling (CDC-regeling op basis van middelloon) en afhankelijk van de hoogte van het salaris een excedentregeling (premieregeling).

Sinds 1 januari 2020 bouw je als werknemer van Van Lanschot Kempen geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Van Lanschot, maar bij a.s.r.

De bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken in de CDC-regeling (Collective Defined Contribution) blijven wij voor je beheren. Er komt geen premie meer binnen, maar deze aanspraken betalen wij uit op het moment dat dit aan de orde is.
Het ouderdomspensi­oen heeft een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.