Alle opgebouwde pensioenaanspraken uit voorgaande pensioenregelingen zijn per 1 januari 2015 in de pensioenregeling 2015 ingebracht.

De pensioenregeling 2015 bestaat uit een basisregeling (CDC-regeling op basis van middelloon) en afhankelijk van de hoogte van het salaris een excedentregeling (premieregeling).

Alle werknemers van Van Lanschot NV nemen deel aan de Van Lanschotpensioenregeling en bouwen een aanvullend pensioen naast de AOW op. De opbouw van het pensioen stopt op je AOW-leeftijd of als je eerder met pensioen gaat, uit dienst treedt bij Van Lanschot NV of als je overlijdt. Je bouwt jaarlijks een deel van je totale ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensi­oen heeft een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

CDC-regeling (Collective Defined Contribution)

Letterlijk vertaalt betekent dit ‘vastgestelde bijdrage’. De werkgever betaalt een vaste premie aan het pensioenfonds. De premie is zo berekend dat je naar verwachting 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen opbouwt. Als blijkt dat de afgesproken premie niet voldoende is om de beoogde opbouw te betalen, kan de opbouw voor het komende jaar lager zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kosten van de pensioenopbouw toenemen, de rente daalt of de levensverwachting sneller stijgt dan gedacht.

Premieregeling

Voor de opbouw van een pensioenkapitaal wordt een premie betaald aan het pensioenfonds. Deze premie wordt belegd. Je kunt hierin eventueel zelf een keuze maken. De hoogte van je pensioen hangt niet alleen af van hoeveel premie wordt ingelegd, maar ook van het beleggingsrendement dat je behaalt. Hoeveel premie wordt ingelegd is afhankelijk van je leeftijd en je salaris.