Ziek

Als je ziek op 31 december 2019 ziek was en in 2020 of 2021 arbeidsongeschikt bent geworden kan je recht hebben op premievrije voortzetting bij Pensioenfonds Van Lanschot. Wanneer dit voor jou van toepassing is heb je hierover per brief in 2020 meer informatie ontvangen.

WIA

Als je tijdens je dienstverband bij Van Lanschot Kempen en voor 2022 voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent geworden en recht hebt op een uitkering vanuit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), dan kan je bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80% recht hebben op gedeeltelijke premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Bij 80-100% arbeidsongeschiktheid kan je recht hebben op volledige premievrije voortzetting.

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden en afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage neemt het pensioenfonds de gehele of gedeeltelijke premiebetaling voor je pensioen over van jou en je werkgever.

Wat moet ik zelf doen?

Als je arbeidsongeschikt bent geeft UWV eventuele wijzigingen in je arbeidsongeschiktheidspercentage aan ons door. Ga je na verloop van tijd weer meer werken? Of juist minder? Dan kijken we opnieuw naar je premievrijstelling. We passen je pensioenopbouw aan volgens de meest recente gegevens van het UWV.