Ziek

Als je ziek bent, krijg je nog steeds salaris. In de eerste twee jaar van je ziekte krijg je 170%-200% van je salaris doorbetaald. Voor de regels van loonbetaling bij ziekte kun je navraag doen bij HR van Van Lanschot. We berekenen je pensioen over je salaris. Je bouwt dus mogelijk minder pensioen op in het tweede jaar van ziekte.

WIA

Als je tijdens je dienstverband bij Van Lanschot voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt en recht krijgt op een uitkering vanuit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), dan heb je bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80% recht op gedeeltelijke premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Bij 80-100% arbeidsongeschiktheid heb je recht op volledige premievrije voortzetting.

Afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage neemt het pensioenfonds de gehele of gedeeltelijke premiebetaling voor je pensioen over van jou en je werkgever.

Wat moet ik zelf doen?

Je hoeft zelf niets te regelen voor je pensioen als je ziek bent. Je werkgever geeft je actuele salaris steeds aan ons door. Als je arbeidsongeschikt bent geeft het UWV eventuele wijzigingen in je arbeidsongeschiktheidspercentage aan ons door. Wij passen je pensioenpremie hierop aan.

Ga je na verloop van tijd weer meer werken? Of juist minder? Dan kijken we opnieuw naar je pensioenpremie. We passen je pensioenopbouw aan volgens de meest recente gegevens van het UWV.