In de basisregeling wordt daarnaast een voorziening opgebouwd voor een partnerpensioen voor een eventuele toekomstige partner.

Ben je op je pensioendatum nog alleenstaand? Dan zetten we het opgebouwde partnerpensioen om in pensioen voor jezelf.

In de excentregeling is een partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Deze verzekering keert uit wanneer je komt te overlijden tijdens het dienstverband met Van Lanschot Bankiers en je op dat moment een partner hebt.

In de beschikbare premie van de excedentregeling wordt rekening gehouden met een partnerpensioen na pensionering.

Wat moet ik zelf doen?

Als je bij pensionering geen partner hebt dan hoef je niets te doen. Het opgebouwde partnerpensioen in de basisregeling wordt automatisch omgezet naar extra ouderdomspensioen.

Van je opgebouwde pensioenkapitaal in de excedentregeling kies je zelf of je wel of geen partnerpensioen wilt aankopen, afhankelijk van je situatie op het moment van pensioneren.

Heb je nú geen partner maar bij pensionering wel, dan kun je een keuze maken om partnerpensioen te behouden of om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je hebt bij die keuze wel toestemming van je partner nodig.