In de basisregeling is daarnaast een voorziening opgebouwd voor een partnerpensioen voor een eventuele toekomstige partner.

Ben je op je pensioendatum nog alleenstaand? Dan zetten we het opgebouwde partnerpensioen om in pensioen voor jezelf.

In de nieuwe pensioenregeling bij a.s.r. is ook een partnerpensioen verzekerd. Meer informatie hierover vindt je op de website van a.s.r. of via je HR-contactpersoon bij Van Lanschot Kempen.

Wat moet ik zelf doen?

Als je bij pensionering geen partner hebt dan hoef je niets te doen. Het opgebouwde partnerpensioen in de basisregeling wordt automatisch omgezet naar extra ouderdomspensioen.

Heb je nú geen partner maar bij pensionering wel, dan kun je een keuze maken om partnerpensioen te behouden of om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je hebt bij die keuze wel toestemming van je partner nodig.