De betaling van je pensioen vindt plaats vanuit Nederland.

Wat moet ik zelf doen?

Je bent verplicht om 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) in te vullen. Als je dit niet doet, stopt je pensioenuitkering. Met dit formulier toon je aan dat je nog in leven bent. Je krijgt dit verzoek meestal in april van ons. Een bevoegde instantie in je land moet dit formulier voor je ondertekenen en voorzien van een stempel.

Een bevoegde instantie is een plaatselijke notaris of een plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Vul het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in.
 • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
 • Stuur het formulier met een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Goed om te weten

 • Over je pensioen betaal je belasting. Waar je die belasting betaalt – in Nederland of in het land waar je woont – hangt af van de afspraken tussen beide landen. Je kunt hier meer informatie over vinden op de website van de Belastingdienst.
 • We maken je pensioenuitkering maandelijks vóór de eerste van de maand naar je over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op je rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Het vakantiegeld is al in je maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Eén keer per jaar krijg je van ons een bruto-netto specificatie met daarop al je pensioenbedragen.  Deze ontvang je samen met je jaaropgave. Ook tref je maandelijks een specificatie aan op je bankafschrift. Omdat hierop weinig ruimte is, gebruiken we de volgende afkortingen:
 • BR = bruto pensioen,
 • LH = loonheffing, dit is de loonbelasting die je betaalt over je pensioen en de premies voor de volksverzekeringen,
 • INH. ZVW = inhouding Zorgverzekeringswet, dit is je betaling voor de zorgverzekering. Woon je buiten Nederland in de EU of in een verdragsland? Dan bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of wij op je pensioen een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de premie Wet Langdurige Zorg (Wlz) moeten inhouden.
 • Aan het begin van ieder jaar ontvang je een jaaropgave. Deze jaaropgave heb je nodig voor de Belastingdienst.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is om de pensioenen te indexeren ofwel verhogen. Informatie over indexatie wordt opgenomen in de brief bij de jaaropgave en opgenomen op de website.