Beleggingsrisico

De pensioenpremie die het pensioenfonds ontvangt voor de opbouw van pensioenen worden belegd. Beleggen brengt altijd risico met zich mee, maar als het pensioenfonds niet zou beleggen zou je veel minder pensioen kunnen opbouwen dan nu het geval is.

Bij de basisregeling wordt een pensioen toegezegd en dit kan alleen worden verlaagd (gekort) als uiterste noodmaatregel.

Bij de excedentregeling wordt de beschikbare premie ook belegd. De hoogte van de beschikbare premie staat vast, maar de hoogte van de uitkering staat niet vast. Deze is afhankelijk van het behaalde rendement in de beleggingen en andere factoren die hieronder als risico worden toegelicht.

Je kunt met het kapitaal van de excedentregeling kiezen voor de aankoop van een vaste uitkering of een variabele uitkering waarbij wordt doorbelegd na pensioendatum. De ontwikkeling van de beleggingen is in dat geval nog meer bepalend voor de hoogte van je pensioenuitkering. Bij een variabele uitkering kan de uitkering per jaar verschillen en hoger of lager uitvallen.

Langer leven risico

Hoe langer we gemiddeld leven, des te langer ons pensioen moet worden uitgekeerd. Dit betekent dat er meer geld nodig is om alle pensioenuitkeringen te betalen wanneer de algemene levensverwachting stijgt.

  • Een stijgende levensverwachting kan in de basisregeling betekenen dat de pensioenpremie stijgt. Of dat het opbouwpercentage wordt verlaagd voor de toekomstige opbouw. Uiteindelijk kan het zelfs betekenen dat de pensioenaanspraken en uitkeringen moeten worden verlaagd.
  • In de excedentregeling bouw je door middel van een beschikbare premieovereenkomst een kapitaal op om een uitkering aan te kopen. Bij een stijgende levensverwachting kan met het gespaarde kapitaal minder pensioen worden aangekocht, omdat het pensioen gemiddeld langer uitgekeerd moet worden.

Renterisico bij aankoop van pensioen

Bij de excedentregeling wordt op de pensioendatum of bij uitdiensttreding een pensioen aangekocht. De hoogte daarvan is (onder andere) afhankelijk van de hoogte van de rente op dat moment.

Is de rente laag op het moment dat je een pensioen aankoopt, dan krijg je voor het opgebouwde pensioenkapitaal een laag pensioen. Is de rentestand daarentegen hoog, dan kan je met hetzelfde kapitaal een hoger pensioen aankopen. Niet alleen het kapitaal maar ook de rentestand, bepaalt hoeveel pensioen kan worden ingekocht met het opgebouwde kapitaal.

Inflatierisico

Als er sprake is van inflatie (stijging van de prijzen) en jouw pensioen wordt niet verhoogd, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Hierdoor wordt je pensioen minder waard.

Het pensioenfonds probeert jaarlijks het pensioen te indexeren met de prijsstijgingen, maar door de financiële crisis is dit een aantal jaar niet gelukt vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds en de hogere eisen die de toezichthouder stelt voor de reserves van pensioenfondsen.

Kosten

Hoge uitvoeringskosten leiden tot minder pensioen. In het jaarverslag kun je vinden welke kosten het pensioenfonds maakt. Het bestuur van het pensioenfonds probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden.