Beleggingsrisico

Ons gesloten pensioenfonds beheert enkel nog de bestaande opgebouwde aanspraken van oud-deelnemers aan ons pensioenfonds. Deze gelden worden door het pensioenfonds belegd. Beleggen brengt altijd risico met zich mee, maar als het pensioenfonds niet zou beleggen had je minder pensioen kunnen opbouwen dan nu is gebeurd.

Bij de basisregeling wordt een pensioen toegezegd en dit kan alleen worden verlaagd (gekort) als uiterste noodmaatregel.

Naar aanleiding van de sluiting van het pensioenfonds heeft het pensioenfondsbestuur beperkte aanpassingen in het beleggingsbeleid doorgevoerd na een onderzoek naar de risicohouding en ALM-studie.

Langer leven risico

Hoe langer we gemiddeld leven, des te langer ons pensioen moet worden uitgekeerd. Dit betekent dat er meer geld nodig is om alle pensioenuitkeringen te betalen wanneer de algemene levensverwachting stijgt.

Een stijgende levensverwachting kan voor de opgebouwde aanspraken in ons pensioenfonds uiteindelijk betekenen dat de pensioenaanspraken en uitkeringen moeten worden verlaagd. Het pensioenfonds probeert het beleggingsbeleid uiteraard zo in te richten dat dit niet nodig is.

Inflatierisico

Als er sprake is van inflatie (stijging van de prijzen) en jouw pensioen wordt niet verhoogd, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Hierdoor wordt je pensioen minder waard.

Het pensioenfonds probeert jaarlijks het pensioen te indexeren met de prijsstijgingen, maar door de financiële crisis is dit een aantal jaar niet gelukt vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds en de hogere eisen die de toezichthouder stelt voor de reserves van pensioenfondsen.

Kosten

Hoge uitvoeringskosten leiden tot minder pensioen. In het jaarverslag kun je vinden welke kosten het pensioenfonds maakt. Het bestuur van het pensioenfonds probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden en onderzoekt de mogelijkheden voor de toekomst waarbij de belangen van de deelnemers uiteraard voorop staan. Het verlagen van de kosten is een van de aspecten die een rol spelen bij dit onderzoek, maar ook bijvoorbeeld de kans op korting en kans op indexatie zijn belangrijk bij het afwegen van de opties.