Bijvoorbeeld een aantal jaren een hoger pensioen omdat je nog geen AOW-uitkering hebt. Of een aantal jaren een lager pensioen omdat je partner nog werkt.

Je kunt deze keuze maar één keer maken. Je laagste pensioenuitkering mag niet lager zijn dan 75% van je hoogste pensioenuitkering.

Als je nog geen AOW ontvangt wordt het bedrag om het gemis aan AOW te compenseren buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de verdeling 100:75.

Wat moet ik zelf doen?

Uiterlijk drie maanden vóór je AOW-leeftijd krijg je een aanvraagformulier van ons. Geef hierop je keuze voor hoog-laag of laag-hoog aan.

Wil je hoog-laag of laag-hoog en eerder met pensioen? Neem dan zelf contact met ons op.

We maken dan een berekening. Als je hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor je.