Kijk voor de voorwaarden bij samenwonen onder ik ga samenwonen.

Je kinderen krijgen – onder bepaalde voorwaarden- wezenpensioen.

Een ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Kijk voor de bedragen op je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten mijn nabestaanden doen?

Als je overlijdt, geeft de Basisregistratie Personen dit aan ons door. Wij nemen dan contact op met je partner en/of kinderen. Je partner en/of kinderen kunnen ook zelf contact met ons opnemen. We leggen hen uit hoe ze het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.

Zorg ervoor, als je samenwoont, dat ook de gegevens van je partner bij ons bekend zijn.

Als je in het buitenland woont is het nodig dat je nabestaanden zelf contact met ons opnemen om de aanvraag van partner- en wezenpensioen in gang te zetten.