Project Toekomst

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (PVL) is een gesloten pensioenfonds.
We onderzoeken wat de meest passende oplossing voor de toekomst is.

Project Toekomst

Gesloten fonds

Per 1 januari 2020 is Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (PVL) een gesloten pensioenfonds. Sindsdien onderzoeken we wat de meest passende oplossing voor de toekomst is. Hierbij worden alle opties overwogen en staat het belang dan de deelnemer centraal.

Nieuw pensioenstelsel

Naast het project Toekomst van het pensioenfonds wordt hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Helaas is nog steeds niet duidelijk of en onder welke voorwaarden gesloten fondsen de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen maken.

Op dit moment zijn alle partijen waar we mogelijk de opgebouwde rechten aan kunnen overdragen bezig te bepalen welke keuzes zij kunnen en willen aanbieden en wat dit moet kosten.

Het bestuur wacht daarom met het maken van een keuze totdat het voldoende duidelijk is welke mogelijkheden er in de toekomst zijn.

Ontwikkelingen

Ondertussen verzamelen we met behulp van de klankbordgroep informatie bij jullie, onze deelnemers. Hiervoor hebben we een risicopreferentieonderzoek onder onze deelnemers uitgezet.

En houden we de markt in de gaten.

Het projectplan

Het project is onderverdeeld in vier fasen, waarbij de laatste fase, afhankelijk van de besluitvorming in de eerdere fasen, weer verdeeld is in twee mogelijke subvarianten. De vier fasen worden als volgt van elkaar onderscheiden:

  • Fase 1 is afgerond in november 2021
  • Fase 2 wordt in december 2022 afgerond

Nieuws over Project Toekomst

Vergelijking tussen huidige stelsel, solidair en flexibel met voor- en nadelen van alle varianten

Huidig
Solidaire premierregeling (SPR)
Premieregeling
Toezegging
Toegezegde uitkering, met bijbehorende premie

Premie, met pensioenambitie. Voor PVL-deelnemers een opgebouwd kapitaal met pensioenambitie

Premie. Voor PVL-deelnemers een opgebouwd kapitaal met pensioenbestemming

Uitkering
Geen keuze/nominale uitkering, met (voorwaardelijke) indexatie/kortingen

Geen keuze/variabele uitkering met jaarlijkse aanpassing op basis van behaalde rendementen

Keuze: vaste uitkering of variabele uitkering met jaarlijkse aanpassing op basis van behaalde rendementen

Uitvoerder pensioenuitkering

Pensioenfonds, geen shoprecht

Pensioenfonds, geen shoprecht

Pensioenfonds of verzekeraar, beperkt shoprecht

Flexibilisering

Eerder/later/gedeeltelijk/hoger/lager/eenmalig 10%/inkoop extra partnerpensioen

Conform huidige regeling

Conform huidige regeling

Partner/wezenpensioen

Partnerpensioen voor pensionering

70% op opbouwbasis van het beoogde OP.

Op risicobasis verzekerde aanspraak op partnerpensioen van gelijke hoogte als in huidige regeling

Op risicobasis verzekerde aanspraak op partnerpensioen van gelijke hoogte als in huidige regeling

Partnerpensioen na pensionering

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, maximaal 70% van OP, eventueel uit te ruilen

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, aan te kopen uit pensioenvermogen, maximaal 70% van OP

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, aan te kopen uit pensioenvermogen, maximaal 70% van OP

Premie
Doorsneesystematiek: jongeren betalen hogere premie dan actuarieel nodig is. Niet van toepassing i.v.m. gesloten fonds

Negatief effect door afschaffen doorsneesystematiek voor met name groep rondom 45-jarigen. Niet relevant vanwege gesloten fonds

Negatief effect door afschaffen doorsneesystematiek voor met name groep rondom 45-jarigen. Niet relevant vanwege gesloten fonds

Premiecomensatie
Niet aan de orde

Kan van toepassing zijn bij invaren in actieve kring, vorming compensatiedepot gaat ten laste van individuele vermogens

Kan van toepassing zijn bij invaren in actieve kring, vorming compensatiedepot gaat ten laste van individuele vermogens

Toeslag/korting
Toeslagverlening pas mogelijk als buffers voldoende gevuld zijn

Verhoging of verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen op basis van gerealiseerde individuele rendementen. Beperkte buffervorming uit rendementen mogelijk, maar niet verplicht,

Toegezegde uitkering, met bijbehorende premie

Korting van aanspraken en pensioenen pas noodzakelijk als blijkt dat fonds op lange termijn niet aan bufferverplichtingen kan voldoen

Verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen vloeit automatisch voort uit gerealiseerde rendementen, uitsmeren wel mogelijk

Verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen vloeit voort uit gerealiseerde individuele rendementen, uitsmeren niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.