De pensioenregeling van Van Lanschot NV zorgt niet alleen voor een inkomen voor later. De pensioenregeling voorziet ook in een partner- en/of wezenpensioen als jij overlijdt. Je partner krijgt een partnerpensioen, vanaf de eerste dag van de maand na jouw overlijden. En kinderen die jonger zijn dan 18 jaar (of 27 jaar en arbeidsongeschikt of studerend) krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd en het wezenpensioen tijdelijk.

Het partnerpensioen bedraagt in principe 70% van het te bereiken ouderdomspensioen in de basisregeling. Als je ook deelneemt aan de excedentregeling, is er tijdens het dienstverband een aanvullend partnerpensioen op risicobasis verzekerd, ter grootte van 1,16% van het salarisdeel in de excedentregeling.

Op het moment dat je uit dienst gaat bij Van Lanschot NVkomt de risicoverzekering voor het partnerpensioen in de excedentregeling te vervallen

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Op je jaarlijkse pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je de actuele bedragen terugvinden die je partner en kinderen zullen ontvangen als je overlijdt.

Let op! Als je meer verdiend dan € 105.075 (2018) is er geen nabestaandenpensioen verzekerd boven dit bedrag. Je kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de afdeling HRM van Van Lanschot NV.