De pensioenregeling  zorgt niet alleen voor een inkomen voor later. De pensioenregeling voorziet ook in een partner- en/of wezenpensioen als jij overlijdt. Je partner krijgt een partnerpensioen, vanaf de eerste dag van de maand na jouw overlijden. En kinderen die jonger zijn dan 18 jaar (of 27 jaar en arbeidsongeschikt of studerend) krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd en het wezenpensioen tijdelijk.

Het partnerpensioen bedraagt in principe 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen in de basisregeling.

In de nieuwe pensioenregeling bij a.s.r. is ook een risicoverzekering afgesloten.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Op je jaarlijkse pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je de actuele bedragen terugvinden die je partner en kinderen zullen ontvangen als je overlijdt.