Een eventuele uitkering voor partner en/of kinderen is afhankelijk van:

  • de gestelde voorwaarden
  • de keuzes die je vlak voor je pensioendatum hebt gemaakt

Na je pensioendatum krijg je jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die voor je partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wat moeten je partner en/of kinderen doen?

Als je overlijdt, geeft de gemeente waar je woont dit aan ons door. Wij nemen contact op met je partner en/of kinderen. Ze kunnen natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen. We leggen hen uit hoe ze het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen.

Wanneer je in het buitenland woont vragen we je nabestaanden om zelf contact met ons op te nemen om het aanvraagproces in gang te zetten.

Binnen twee maanden na het overlijden sturen we automatisch een jaaropgave naar de nabestaanden.  Je nabestaanden kunnen aan ons doorgeven naar welk correspondentieadres we de jaaropgave kunnen sturen door middel van een brief of e-mail met het nieuwe adres.