De werkgever meldt je af bij het pensioenfonds en je krijgt binnen een paar maanden een overzicht waarin staat wat je aan pensioenaanspraken bij ons hebt opgebouwd.

Wat moet ik zelf doen?

Meld je in elk geval aan bij het deelnemersportaal als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Als je daar je e-mailadres opgeeft, kunnen we je ook in de toekomst bereiken (bijvoorbeeld met nieuwe informatie).

Als je deelneemt aan de excedentregeling, bij een salaris > € 51.772 bruto per jaar (2018), moet je er rekening mee houden dat het partnerpensioen in deze regeling op risicobasis verzekerd is. Als je uit dienst gaat vervalt deze verzekering.

Het opgebouwde kapitaal wordt automatisch omgezet in premievrije pensioenaanspraken en aanspraken nabestaandenpensioen in de basisregeling. Het is goed om te checken of het partnerpensioen voor je partner toereikend is, voor het geval dat je onverhoopt vroegtijdig komt te overlijden. Waar nodig kun je zelf aanvullende maatregelen treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering.

Waardeoverdracht

Je kunt je opgebouwde pensioen meenemen als je een nieuwe werkgever hebt met een pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

Waardeoverdracht vraag je aan via de uitvoerder van je nieuwe pensioenregeling. Dit kan een verzekeraar of pensioenfonds zijn.

Als je weinig pensioenaanspraken hebt opgebouwd en je niet kiest voor waardeoverdracht kan je pensioen worden afgekocht. Dit wil zeggen dat het pensioenkapitaal dat gemoeid is met je opgebouwde pensioenaanspraken in één keer wordt uitgekeerd. Je opgebouwde pensioen moet dan wel lager zijn dan €474,11 per jaar (2018).