Het pensioenfonds houdt loonbelasting, premies volksverzekeringen en een premie voor de zorgverzekeringswet in op je pensioen. Deze bedragen gaan van je pensioen af voordat het naar je rekening wordt overgemaakt.

Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd betaal je minder belasting en premies dan in de periode daarvoor.

Loonheffing
De loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) over je pensioen wordt op dezelfde manier berekend als bij het salaris. Hoe hoger je pensioen, hoe meer loonheffing je betaalt. Er zijndrie verschillende tariefschijven. Iedere schijf heeft een eigen belastingtarief.

N.B. Ontvang je pensioen van verschillende uitkeringsinstanties, houd er dan rekening mee dat je achteraf over het totaal vaak nog een extra loonheffing verschuldigd bent. 

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op een korting op de te betalen loonbelasting (loonheffingskorting). De loonheffingskorting wordt bij de meeste gepensioneerden vanaf de AOW-leeftijd toegepast op het AOW-pensioen. Kijk bij de sociale verzekeringsbank wat het meest gunstig is in jouw situatie.

Zorgverzekeringswet
De premie voor uw ziektekostenverzekering bestaat uit twee delen. Iedereen betaalt naast de premie aan de zorgverzekeraar ook een inkomensafhankelijke premie over het inkomen. Dit is de wettelijk verplichte inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Het pensioenfonds houdt deze bijdrage maandelijks in op je pensioen en draagt dit daarna af aan de Belastingdienst.

N.B. Woon je buiten Nederland in de EU of in een verdragsland? Dan bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of wij op je pensioen een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de premie Wet Langdurige Zorg (Wlz ) moeten inhouden.

Kijk voor de meest actuele cijfers loonheffing, loonheffingskorting en inkomensafhankelijke premie zorgverzekering op de website van de belastingdienst.