Het pensioenfonds houdt loonbelasting, premies volksverzekeringen en een premie voor de zorgverzekeringswet in op je pensioen. Deze bedragen gaan van je pensioen af voordat het naar je rekening wordt overgemaakt.

Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd betaal je minder belasting en premies dan in de periode daarvoor.

Loonheffing
De loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) over je pensioen wordt op dezelfde manier berekend als bij het salaris. Hoe hoger je pensioen, hoe meer loonheffing je betaalt. Er zijn vier verschillende tariefschijven. Iedere schijf heeft een eigen belastingtarief.

Tarieven loonheffing per 1 januari 2018

Tarief % Tarief %
Schijf Bedrag Jonger dan
AOW-
leeftijd
AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vanaf 1 januari 1946
Bedrag AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vóór 1 januari 1946
1 € 0 t/m € 20.142 36,55% 18,65% € 0 t/m € 20.142 18,65%
2 € 20.143 t/m € 33.994 40,85% 22,95% € 20.143 t/m € 34.404 22,95%
3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85% 40,85% € 34.405 t/m € 68.507 40,85%
4 > € 68.508 51,95% 51,95% > € 68.508 51,95%

N.B. Ontvang je pensioen van verschillende uitkeringsinstanties, houd er dan rekening mee dat je achteraf over het totaal vaak nog een extra loonheffing verschuldigd bent. Het bedrag dat je moet betalen kun je zelf herleiden aan de hand van de tarieven uit bovenstaand schema.

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op een korting op de te betalen loonbelasting (loonheffingskorting). De loonheffingskorting wordt bij de meeste gepensioneerden vanaf de AOW-leeftijd toegepast op het AOW-pensioen. Kijk bij de sociale verzekeringsbank wat het meest gunstig is in jouw situatie.

Loonheffingskorting per 1 januari 2018

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder
Algemene heffingskorting * € 0 tot € 2.265 € 0 tot € 1.157
Ouderenkorting inkomen lager dan € 36.347 n.v.t. € 1.418
Ouderenkorting inkomen hoger dan € 36.346 n.v.t. € 72
Alleenstaande-ouderenkorting n.v.t. € 423

* Tot een inkomen van € 20.143 ontvang je de maximale heffingskorting, daarboven is dit inkomensafhankelijk.

Kijk voor de meest actuele cijfers loonheffing en loonheffingskorting op de website van de belastingdienst.

 Zorgverzekeringswet

In 2018 bedraagt de premie voor de zorgverzekeringswet 5,65% (2017: 5,4%). Het maximumbedrag waarover deze premie in een jaar wordt ingehouden, is € 54.614 (2017: € 53.701)

N.B. Woon je buiten Nederland in de EU of in een verdragsland? Dan bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of wij op je pensioen een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de premie Wet Langdurige Zorg (Wlz ) moeten inhouden.