Je ex-partner heeft bij beëindiging van het samenlevingscontract geen recht op verdeling van je ouderdomspensioen, maar wel recht op het opgebouwde partnerpensioen. Dat partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf de datum van jouw overlijden.

Wat moet ik zelf doen?

Meld je partner bij ons af via het deelnemersportaal.

Stuur de volgende documenten mee:

Kopie van een aangetekend schrijven aan de andere partner of aan de notaris waaruit blijkt dat de gezamenlijke huishouding is beëindigd.

Eventuele afspraken over bijzonder partnerpensioen moet je ook aan ons doorgeven.

Zet de afspraak op papier in een gezamenlijk ondertekend document en stuur ons een kopie van jullie document via het deelnemersportaal.

Bij afzien van bijzonder partnerpensioen ontvangen we graag een ingevulde en ondertekende ‘afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’. Deze afstandsverklaring vindt je op het deelnemersportaal.