Als deelnemer aan de excedentregeling (2018: salaris boven € 51.979) heb je de mogelijkheid om het opgebouwde kapitaal om te zetten naar een vaste of variabele uitkering.

Vast of variabel pensioen

Vanaf 1 september 2016 is de Wet Verbeterde Premieregeling in werking getreden. Hierdoor heb je de mogelijkheid om ook ná de pensioendatum te blijven beleggen. Dat betekent concreet dat je de keuze krijgt tussen een vast pensioen en een variabel pensioen:

  • Vast pensioen: de pensioengelden worden op je pensioendatum volledig omgezet naar een vaste maandelijkse uitkering en je weet exact welk bedrag je vanaf dat moment levenslang krijgt. Het vaste pensioen wordt vastgesteld op het moment dat je met pensioen gaat. Van invloed op de hoogte zijn onder andere de rentestand en de gemiddelde levensverwachting op dat moment.
  • Variabel pensioen: je pensioengelden blijven na de pensioendatum (deels) belegd en je levenslange maandelijkse uitkering is (deels) afhankelijk van de beleggingsresultaten. Het bedrag dat je maandelijks krijgt kan dus (sterk) fluctueren.

Opbouwfase

Wanneer je kiest voor doorbeleggen wordt de beleggingshorizon langer. Dat betekent dat NN IP je beleggingen daar op aanpast en het beleggingsrisico langzamer gaat afbouwen. Hiervoor heeft NN IP andere life cycles ingericht. Beleggen in life cycles wil zeggen dat het risico in de beleggingsportefeuille naar mate je dichter bij de pensioendatum komt wordt afgebouwd. Naast de reguliere life cycles kun je vanaf 15 jaar voor uw pensioenrichtleeftijd kiezen voor life cycles die voorbereiden op een variabele uitkering. Hierbij kun je kiezen tussen een defensief, neutraal (default/ standaard) en offensief beleggingsprofiel. 

Uitkeringsfase

Wanneer je met pensioen gaat kun je kiezen voor de aankoop van een vast of variabel pensioen, ongeacht de gemaakte keuze in de opbouwfase. Voor een vast pensioen kun je je pensioenkapitaal laten omzetten naar een uitkering vanuit het pensioenfonds of je kunt gebruik maken van je shoprecht en het kapitaal onderbrengen bij een verzekeraar die een levenslange vaste uitkering aanbiedt.

Het pensioenfonds biedt geen variabele uitkering aan, dus als je hiervoor wilt kiezen moet je het kapitaal overdragen aan een verzekeraar die een levenslange variabele uitkering aanbiedt.

Het is verstandig om (met een adviseur) verschillende offertes aan te vragen omdat niet alle aanbieders hetzelfde product aanbieden. Een financieel adviseur kan helpen om de best passende optie te selecteren.

Meer informatie: Brochure NN IP