Het verevend ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf jouw pensionering. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij wordt het verevend ouderdomspensioen weer toegevoegd aan jouw ouderdomspensioen.

Je ex-partner krijgt ook het partnerpensioen dat je tot de beëindiging van  het huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd (bijzonder partnerpensioen). Bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Maar het is mogelijk om in een echtscheidingsconvenant of in huwelijkse voorwaarden samen andere afspraken te maken over de verdeling van de pensioenen en het partnerpensioen van jullie allebei.

Wat moet ik zelf doen?

Bij verevening van ouderdomspensioen moet een formulier van de overheid worden ingevuld. Stuur dit formulier binnen twee jaar na de scheidingsdatum naar het pensioenfonds via het deelnemersportaal. Dan zorgen wij voor verdeling van het ouderdomspensioen en de betaling aan jou en je ex-partner na pensionering.

Als jullie andere afspraken hebben gemaakt, stuur je een kopie van jullie huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant naar ons toe via het deelnemersportaal.

Eventuele onderling gemaakte afspraken over bijzonder partnerpensioen moet je ook aan ons doorgeven.

Staat jullie afspraak al onder de letterlijke vermelding ‘afzien partnerpensioen’ in jullie echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van jullie document via het deelnemersportaal.

Staat jullie afspraak niet onder de letterlijke vermelding ‘afzien partnerpensioen’ in jullie echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Dan ontvangen we graag een kopie van jullie document waarin de afwijkende afspraken zijn vastgelegd of een ingevulde en ondertekende ‘afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’. Deze afstandsverklaring vind je op het deelnemersportaal.

Als je in Nederland woont hoef je je partner niet af te melden. We krijgen de scheiding door van de Basisregistratie Personen. Wanneer je in het buitenland woont moet je je partner wel afmelden via het deelnemersportaal.