In de basispensioenregeling heb je pensioen opgebouwd voor jou en je partner.
Misschien heb je zelf minder pensioen nodig, of hoef je voor je partner niets te regelen.

Ik wil extra ouderdomspensioen

In dat geval ruil je partnerpensioen om voor ouderdomspensioen. Je partner moet hier natuurlijk wel mee akkoord gaan en de formulieren mee ondertekenen. Je ouderdomspensioen gaat door het ruilen omhoog, maar wanneer je overlijdt, krijgt je partner geen of minder partnerpensioen.

Na deze uitruil mag je ouderdomspensioen niet meer zijn dan 100% van je laatstverdiende loon.

Ik wil extra partnerpensioen

Je kunt een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als door een scheiding een deel van het partnerpensioen aan een ex-partner is toegekend.

Het partnerpensioen mag na de uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Je ouderdomspensioen gaat omlaag. Wanneer je overlijdt, krijgt je partner meer partnerpensioen.

Wat moet ik zelf doen?

Uiterlijk drie maanden vóór de pensioenrichtleeftijd krijg je een aanvraagformulier van ons. Geef hierop je keuze voor uitruil aan.
Wil je ruilen en eerder met pensioen? Neem dan zelf contact met ons op.