Op 2 oktober 2023 organiseerden we een tweetal webinars voor pensioengerechtigden en deelnemers over het Project Toekomst.

In de webinars hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Indexatie per 1-1-2024
  • Stand van zaken project Toekomst
  • Advies van het pensioenfonds aan Sociale Partners voor de voorkeursregeling
  • Inhoud van de voorkeursregeling
  • Stand van zaken search naar nieuwe uitvoerder
  • Fabels over de Wet toekomst pensioenen
  • Beantwoording van vragen

Heb  je het webinar gemist of wil je het nog eens terugkijken, klik dan op deze links:

Webinar Pensioengerechtigden

Webinar deelnemers 

Wil je de presentatie inzien? Klik dan hier

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien