Pensioenfonds F. van Lanschot neemt net zoals de meeste organisaties in Nederland (en de rest van de wereld) de nodige maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie zoveel als mogelijk te beperken.

We kijken daarbij naar drie belangrijke onderdelen:

  1. Het vermogensbeheer van het pensioenfonds
  2. De dienstverlening aan de deelnemers van het pensioenfonds
  3. Het besturen van het pensioenfonds

Vermogensbeheer

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald, door de uitbraak van het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten.

Ook ons pensioenfonds merkt hiervan de financiële gevolgen. De maanddekkingsgraad eind januari was 106,52% en eind februari 103,04%. Door de forse daling op de beurzen door de onzekerheid rondom het virus is de dekkingsgraad halverwege maart verder gezakt naar 99,8%

De aanhoudend lage rente speelt een belangrijke rol bij de daling van de dekkingsgraad. Aan de gevolgen van de dalende beurzen kan het pensioenfonds op dit moment niet veel doen. We zijn een langetermijnbelegger en gaan ervan uit dat de beurzen na verloop van tijd weer zullen aantrekken.

Maar om de gevolgen van de aanhoudende lage rente en zelfs een nog verdere daling te beperken, heeft het pensioenfonds wel besloten om de renteafdekking te verhogen van 60% naar circa 70%.

Hierdoor is het fonds nog beter beschermd bij een verdere daling van de rente. We willen dat de dekkingsgraad niet zo ver daalt dat tijdig herstellen alleen maar mogelijk is door pensioenen te korten of andere ingrijpende maatregelen te nemen.

Op dit moment is korten nog niet in zicht. Er is voldoende buffer om de gevolgen vooralsnog op te vangen. We houden de ontwikkelingen wel scherp in de gaten en overleggen wekelijks of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Dienstverlening

Het is van belang om in deze bijzondere tijd te zorgen dat de dienstverlening van het pensioenfonds op peil blijft. Voor het pensioenfonds is bijvoorbeeld van groot belang dat de uitkeringen aan pensioengerechtigden tijdig worden gedaan en dat de telefoon beantwoord wordt wanneer een deelnemer een vraag heeft.

Daarnaast is het belangrijk dat aanpassingen op het gebied van vermogensbeheer doorgevoerd kunnen worden als het bestuur besluit dat dit nodig is.

Het pensioenfonds heeft veel processen uitbesteed en daarom gaan we bij onze uitbestedingspartijen na welke acties zij ondernemen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Zoals de meeste bedrijven in Nederland hebben de uitbestedingspartijen aangegeven dat de meerderheid van de medewerkers de mogelijkheid heeft om thuis te werken. Daarnaast zijn cruciale teams opgesplitst, zodat processen niet stilvallen op het moment dat een deel van het team besmet wordt met het coronavirus. Wij hebben kunnen vaststellen dat onze uitbestedingspartijen goed voorbereid zijn en we zullen de ontwikkelingen bij onze uitbestedingspartijen blijven volgen.

Besturen

Naast de operationele zaken is het uiteraard van belang dat het pensioenfonds goed bestuurd wordt. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en wordt hierbij ondersteund door een bestuursbureau.

Voor de komende periode zijn alle overleggen die het pensioenfonds op de planning heeft staan omgezet naar conference calls of video conferencing. Hierdoor kunnen de overleggen gewoon doorgaan. Bij ziekte kunnen de bestuursleden een ander bestuurslid machtigen om te zorgen dat er toch besluiten kunnen worden genomen.

Daarnaast beschikt het bestuur over een crisisprocedure en overlegt zij op dit moment  wekelijks met een crisisteam over de ontwikkelingen en bekijkt of bijsturing op bepaalde punten nodig is.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien