Met de ingang van Wet Toekomst Pensioenen per 1 juli 2023 is een aantal wijzigingen in de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting doorgevoerd. Daarom hebben wij onze pensioenregeling aangepast, wat betreft de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen.

 

De eerst mogelijke ingangsdatum voor pensioen wordt tien jaar voor de AOW‑gerechtigde datum. Uitgaande van een AOW‑leeftijd van 67 jaar en 3 maanden, wordt de minimale pensioenleeftijd dus 57 jaar en 3 maanden. De eis dat een deelnemer moet stoppen met werken komt te vervallen. Er hoeft geen intentieverklaring meer getekend te worden.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien