LET OP! Er is een nieuw bericht over indexatie geplaatst op 22 december 2021

Helaas worden  ook dit jaar  de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen per 1 januari 2022 niet  verhoogd. De prijzen zijn in de periode oktober 2020 tot en met september 2021 gestegen met 2,57%.

Waarom alweer geen indexatie, de dekkingsgraad is toch flink gestegen?

De beleidsdekkingsgraad was eind september 2021 109,34%. Pas vanaf een dekkingsgraad van 110% kan het pensioenfonds prijsstijgingen weer gedeeltelijk compenseren en vanaf ongeveer 124% kunnen de prijsstijgingen volledig worden gecompenseerd. Inmiddels is de dekkingsgraad  gestegen tot boven de 110%, het gaat dus de goede kant op. Het afgesproken beleid is echter dat wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad van eind september.

Uiteraard kan het bestuur besluiten om daar van af te wijken, maar in dit geval zou de eventuele indexatie zo gering zijn (inschatting is 0,2%) dat de kosten van het indexeren niet opwegen tegen het voordeel voor de deelnemers.

Een voorbeeld: Bij een indexatie van 0,2% krijgt iemand met een maandelijkse bruto uitkering van € 2000 er maandelijks bruto € 4 bij.

De koopkracht blijft dus achter en de achterstand in indexatie loopt verder op. De indexatie-achterstand kan oplopen tot maximaal 17,21%, afhankelijk van de periode dat je deel hebt genomen in het pensioenfonds en wanneer je een inactieve deelnemer bent geworden. Vanaf 1 januari 2020 is vrijwel iedereen inactief geworden door de sluiting van het pensioenfonds.

Hoe groot is de kans dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

Het pensioenfonds heeft in 2021 een herstelplan ingediend omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan het vereiste vermogen (oftewel de benodigde reserves). Uit dit herstelplan blijkt dat het pensioenfonds tijdig kan herstellen zonder aanvullende maatregelen te nemen. De kans dat de pensioenen in de komende jaren gekort moeten worden lijkt dus klein.

Zolang de financiële situatie van het pensioenfonds niet voldoende is, wordt het herstelplan jaarlijks bijgewerkt. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen als het herstel minder snel gaat dan verwacht.

Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je voldoende pensioen opbouwt?

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoe je pensioen ervoor staat en of het nodig is om zelf extra te sparen.

Je kunt op verschillende manieren voor extra pensioen zorgen, bijvoorbeeld via een speciaal pensioenproduct. Je kunt ook zorgen dat je kosten na pensionering lager zijn door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen.

Meer weten?

Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien