Medio 2022 werd de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer op te nemen (‘Bedrag
ineens’) tot 1 juli 2023 uitgesteld. Onze verwachting was dat ook die datum niet zou worden gehaald.

Daarom hebben we in eerste instantie even gewacht met het versturen van de zogenaamde
pensioneringsbrieven; dat stond ook in ons eerdere nieuwsbericht. Nu blijkt dat ook de
ingangsdatum van 1 juli 2023 inderdaad niet wordt gehaald. De nieuwe ingangsdatum van Bedrag
ineens is 1 januari 2024.

Wat zijn de mogelijkheden?
Je kunt natuurlijk gewoon in 2023 met pensioen gaan. We gaan de pensioneringsbrieven weer
versturen. je krijgt deze brief zes maanden vóórdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als je
de komende maanden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nog geen brief hebt ontvangen,
krijg je de pensioneringsbrief binnenkort alsnog.
Met pensioen gaan kan dit jaar dus wel, maar je kunt voorlopig géén gebruik maken van de
mogelijkheid om een deel van je pensioen ineens op te nemen. In ieder geval niet vóór 1 januari 2024.

Wil je als je met pensioen gaat graag een deel van je pensioen in één keer opnemen? Dan kun je
ervoor kiezen pas in 2024 met pensioen te gaan. Dan is een Bedrag ineens opnemen waarschijnlijk
wél een keuzemogelijkheid.

Het opnemen van een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen of te betalen belastingen. Het is dus belangrijk om je vooraf goed te laten informeren over de gevolgen van een dergelijke keuze.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op. Zodra er nieuws is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien