Terugblik en vooruitblik 

Onlangs is het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Rob Kragten, voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds Van Lanschot, vertelt kort hoe hij terugkijkt op het jaar én blikt vooruit. 

Rob, hoe kijk jij terug op het jaar 2021 en de behaalde resultaten?
‘Halverwege 2021 heb ik kennis mogen maken met het Pensioenfonds Van Lanschot. Mijn eerste indruk was meteen goed. Ik vind de mensen professioneel, betrokken en ze staan open voor discussie. Veel wat in het pensioenfonds gebeurt was al prima voor elkaar. Denk aan het beleggingsbeleid, de aanpak van het risiciomanagement, het projectplan voor het project Toekomst en de wijze waarop alle noodzakelijke beleidsstukken en -documenten verzorgd zijn. In goed overleg hebben we een paar wijzigingen aangebracht. Zo is bijvoorbeeld de beleidsmatige bestuursondersteuning wat uitgebreid…

 

4243 Deelnemers waarvan:

48 Arbeidsongeschikten met premievrije voortzetting

3339 Gewezen deelnemers

856 Pensioengerechtigden

 

Indexatie

Per 1 januari 2022 een toegekende indexatie van 0,37%

Van oktober 2020 tot en met september 2021 zijn de prijzen met 2,57% gestegen

 

Belegd vermogen en beleggingsopbrengst 2021

Eind 2021 hadden we €1,178 miljard belegd vermogen

In 2021 hebben wij 1,55% rendement behaald

Dit bracht ons €18,353 miljoen beleggingsopbrengst

 

Kosten

De uitvoeringskosten over 2021 waren €1,265 miljoen

Dat is €298,14 per deelnemer

 

Dekkingsgraad

Eind 2021 was de dekkingsgraad 111,9%

Eind 2020 was dit 101,9%

Dat is een 10% toename in 1 jaar

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien