Tot 1 januari 2020 bouwde je als werknemer van Van Lanschot Kempen vanaf je datum van indiensttreding pensioen op bij Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot. Het pensioenfonds voerde de pensioenregeling uit.

In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat de pensioenregeling bij ons pensioenfonds inhield. Dat is belangrijk om te weten voor later, maar ook als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen. Die vind je wel op:

  • Mijn pensioencijfers (inzicht in je pensioen bij Pensioenfonds F. van Lanschot)
  • Mijn pensioenoverzicht (inzicht in je complete pensioensituatie inclusief AOW)
  • Je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (inzicht in je pensioen bij Pensioenfonds F. van Lanschot)

Hier vind je de gegevens die je nodig hebt voor je financiële planning en als je zelf wat extra opzij wilt zetten voor een financieel gezonde oude dag voor jou en/of je eventuele partner.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je heel beknopt de belangrijkste informatie over de pensioenregeling tot 1 januari 2020. In de tweede laag vind je meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vind je in laag 3 de meest uitgebreide informatie, zoals juridische en beleidsdocumenten van de pensioenregeling.

Hoe wij omgaat met maatschappelijk verantwoord beleggen lees je in het MVB-beleidsplan.

Wat krijg je in de pensioenregeling?

Wat krijg je in de pensioenregeling niet?

Hoe bouw je pensioen op?

Welke keuzes heb je zelf?

Hoe zeker is je pensioen?

Welke kosten maakt Pensioenfonds van Lanschot?

Wanneer moet je in actie komen?