Het bestuur heeft op 25 januari 2024 een nieuwe versie van het MVB beleid vastgesteld.

MVB staat voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. In het MVB-beleid wordt nader invulling gegeven aan de wijze waarop het pensioenfonds
omgaat met het thema verantwoord beleggen.

Medio 2023 heeft het pensioenfonds een onderzoek over de inhoud en uitvoering van het MVB-beleid onder de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden uitgevoerd.
De respons op het onderzoek bedroeg ruim 26%, waardoor het bestuur de resultaten van het onderzoek als representatief voor de mening van de belanghebbenden beschouwt.
De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de nieuwe versie van het MVB beleid.

Het pensioenfonds heeft als ambitie dat het met haar MVB-beleid een positief maatschappelijk rendement wil behalen zonder dat dit ten koste gaat van het financieel rendement en/of leidt
tot een hoger risico. Deze ambitie sluit aan bij de resultaten van het MVB-onderzoek onder de deelnemers. Tegelijkertijd heeft het fonds niet de ambitie om in Nederland als
voorloper te fungeren op het gebied van MVB-beleid, maar ook niet om achter te blijven. Daarbij is het belangrijk dat de deelnemers/stakeholders zich comfortabel voelen bij het gevoerde beleggingsbeleid en dat
het reputatierisico wordt beperkt.

Wil je hier meer over weten, klik dan door naar het MVB beleid.

Meer weten?
Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien