Sinds 2020 is Pensioenfonds F. van Lanschot een gesloten fonds. Dit betekent dat bijna niemand meer pensioen bij ons opbouwt. Als fonds dragen we nog wel zorg voor de tot 2020 opgebouwde pensioenen en voor de pensioenuitkeringen. Dat doen we volgens de bestaande pensioenregeling. Die pensioenregeling gaat veranderen. Dit komt door de nieuwe regels voor pensioen. Die zijn op 1 juli 2023 van kracht geworden. Het bestuur zoekt een passende partij die zowel de huidige als straks de nieuwe pensioenregeling kan gaan uitvoeren. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. 

Waarom een nieuwe pensioenuitvoerder? 

Wij zijn een klein pensioenfonds met een vermogen van minder dan 1 miljard euro. Dat is te weinig om zelfstandig voort te blijven bestaan. De kosten die wij per deelnemer maken zijn te hoog. Als we ons totale pensioenvermogen overdragen aan een grotere pensioenuitvoerder, kunnen we schaalvoordelen behalen. De kosten per deelnemer gaan dan omlaag en dat is gunstig voor de pensioenen. Daarom hebben we besloten ons fonds op te heffen. We zoeken nu een pensioenuitvoerder die het beste bij onze deelnemers past.  

Wat hebben tot nu toe gedaan? 

Als eerste stap hebben we besloten ons pensioenvermogen in zijn geheel over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Dat heet ‘collectieve waardeoverdracht’ (CWO).  

Daarna hebben we onderzocht welke nieuwe pensioenregeling voor onze deelnemers het gunstigste is. Dat is de zogenoemde ‘flexibele premieregeling’. De voordelen van die regeling zijn: 

  • Je krijgt een eigen pensioenpotje  
  • Je hebt keuzemogelijkheden voor de beleggingen van je pensioenpot  
  • Je kunt kiezen voor een vaste of variabele pensioenuitkering 
  • Schommelingen in je pensioenuitkering worden door een reserve opgevangen 

Het opvangen van schommelingen in je pensioenuitkering is een wens die ook uit het Risicopreferentieonderzoek (RPO) naar voren is gekomen.  

Ons advies aan de werkgever en Ondernemingsraad 

Op grond van ons onderzoek hebben wij de werkgever en Ondernemingsraad een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve geadviseerd. Zij hebben ons advies beoordeeld en zijn het met ons eens. De flexibele premieregeling is voor vrijwel iedereen beter dan de huidige regeling. Dat blijkt uit de berekeningen die we gemaakt hebben met scenario’s die De Nederlandsche Bank voorschrijft. 

Dus zijn we op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder die: 

  • Ons pensioenvermogen over kan nemen 
  • De flexibele premieregeling kan uitvoeren 

Een nieuwe regeling betekent: invaren 

Invaren wil zeggen dat we alle (toekomstige) pensioenen omzetten naar een pensioenkapitaal voor iedereen. Dat kapitaal komt in je persoonlijke pensioenpotje. Die krijgt iedereen: werkenden, oud-werknemers en gepensioneerden.  

Er komt een reserve om schommelingen in de pensioenuitkeringen op te vangen. Dat is een solidair element waar we als bestuur, werkgever en Ondernemingsraad helemaal achter staan. 

Tijdspad 

Onze verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2024 een keuze voor een nieuwe pensioenuitvoerder maken. De eerder genoemde ‘collectieve waardeoverdracht’ willen we op 1 januari 2025 laten plaatsvinden. Tot dat moment verandert er nog niets aan je pensioenregeling. 

Na 1 januari 2025 start de procedure om over te gaan naar de flexibele premieregeling. Als alle stappen daarvoor zijn gezet, volgt het invaren van je huidige pensioen in de flexibele premieregeling. Dat gebeurt uiterlijk op 1 januari 2028. 

Voordat het zover is, geeft de Vereniging van Gepensioneerden nog haar mening over het plan om een nieuwe pensioenregeling in te voeren. Deze Vereniging heeft namelijk hoorrecht. De werkgever en Ondernemingsraad wegen het standpunt van de Vereniging van Gepensioneerden mee in hun uiteindelijke beslissing om in te varen.  

Veelgestelde vragen

Een gesloten pensioenfonds, wat is dat?

Vanaf 1 januari 2020 is het pensioenfonds F. van Lanschot een ‘gesloten’ pensioenfonds. Je bouwt daar geen pensioen meer op. Alleen een kleine groep (deels) arbeidsongeschikten nog wel. De werkgever Van Lanschot Kempen heeft besloten de pensioenen bij a.s.r. onder te brengen. Werk je bij Van Lanschot Kempen? Dan bouw je voortaan pensioen op bij a.s.r. 

Waarom neemt het onderzoek naar de toekomst zoveel tijd in beslag?

Er verandert veel in de wereld van pensioenen. Zo is in juli 2023 de Wet toekomst pensioenen aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels voor pensioen komen. Om een passende keuze voor de toekomst te maken, is het belangrijk om te weten of de nieuwe regels ook kansen voor gesloten pensioenfondsen bieden. Dat hebben we de afgelopen tijd onderzocht. Die kansen zijn er en dat is gunstig voor vrijwel iedereen.

Welke mogelijkheden kennen de nieuwe regels voor pensioen?

Veel blijft hetzelfde, maar er verandert ook iets. Er komen twee soorten pensioenregelingen: een solidaire en een flexibele premieregeling. De kern van beide soorten regelingen is dat de pensioenpremie de basis vormt van je toekomstige pensioen. Die pensioenpremie wordt belegd en de beleggingsresultaten bepalen hoe hoog je pensioen uiteindelijk wordt. De uitkomst staat dus niet vooraf vast. Op dit moment ook niet, maar je hebt wel een toezegging. Die toezegging verdwijnt. Die toezegging klinkt mooi, maar was niet zeker. Of je pensioen mee kon stijgen met de inflatie was niet zeker. En er bestond ook een kans dat je pensioen verlaagd zou worden als het slecht zou gaan met je pensioenfonds.

De solidaire en flexibele premieregelingen die er straks komen zijn duidelijker over dadelijk: je pensioen gaat meebewegen met de rente en de beleggingen. Gaat het goed op de beurzen? Dan kan je pensioen eerder stijgen dan nu. Maar je pensioen kan soms ook dalen.

Beleggen gebeurt op basis van risico’s die bij je leeftijd passen. Daarom vindt er regelmatig onderzoek naar je risicovoorkeur plaats. De opbrengsten van de beleggingen zie je straks terug in je eigen pensioenpotje. Op het moment dat je met pensioen gaat, krijg je uit het vermogen dat in je  pensioenpotje zit levenslang pensioen. Belangrijk om te weten is dat je pensioenpotje nooit leeg kan raken. Ook niet als je 100 wordt. 

De belangrijkste kenmerken van de solidaire en flexibele premieregeling (FPR) zetten we hieronder voor je op een rij:

Solidaire premieregeling Flexibele premieregeling
De pensioenpremies worden gezamenlijk belegd. Je kunt niet zelf beleggen. Voordeel is dat alle risico’s worden gedeeld. Je kunt kiezen uit een bepaalde beleggingsprofielen die passen bij je leeftijd. Beleggingsrisico’s tot aan je pensionering worden niet gedeeld. Wel het ‘risico’ dat je heel oud wordt. Ben je eenmaal met pensioen? Dan worden beleggingsrisico’s wel gedeeld
Je krijgt bij pensionering een variabele uitkering. Een reserve zorgt er voor dat dalingen in je uitkering zoveel mogelijk worden opgevangen. Je kunt kiezen voor een variabele pensioenuitkering. De verwachting is dat je daardoor een hoger pensioen krijgt. Maar je hebt ook de mogelijkheid om voor een vaste pensioenuitkering te kiezen. Je moet dan overstappen naar een verzekeraar. Die kan je een vast pensioen aanbieden.
De verdeling van het beleggingsrendement wordt vooraf bepaald. Jongeren kunnen meer risico lopen en hebben daardoor meer kans op rendement dan ouderen. Ouderen worden daarom meer beschermd tegen beleggingsrisico’s. Je krijgt het rendement dat bij je leeftijdsgroep past. Als je jong bent, beleg je risicovoller dan wanneer je ouder bent. Dat voorkomt grote schokken vlak voor je pensioen.
Er zijn in beide regelingen reserves. Die worden per regeling anders ingezet. Dat gebeurt in overleg met je pensioenuitvoerder.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien