Pensioenfonds Van Lanschot (PVL) heeft Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) als belangrijk uitgangspunt gekozen voor zijn beleggingen. We willen met onze beleggingen een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

We hebben binnen de veelheid aan vraagstukken en oplossingsrichtingen van MVB de keuze gemaakt om focus aan te brengen aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). We willen met name een bijdrage leveren aan de volgende thema’s:

  • Goede gezondheid en Welzijn (SDG 3);
  • Betaalbare en duurzame Energie (SDG 7);
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8);
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12);
  • Klimaatactie (SDG 13); en
  • Vrede, justitie, en sterke publieke diensten (SDG 16).

Sinds 2020 meten we de CO₂-uitstoot van onze beleggingen. Vanaf 2021 beleggen we binnen de categorie aandelen van ontwikkelde landen in een beleggingsfonds waarin de CO2 -uitstoot significant wordt gereduceerd, onder andere door niet te beleggen in CO2 -intensieve sectoren zoals kolenmijnen.

Vorig jaar zagen we echter dat de uitstoot over 2022 opgelopen was. Deze toename hebben we in het afgelopen jaar weer kunnen terugbrengen tot onder het niveau van 2021. Dit hebben we onder andere gedaan door minder te beleggen in opkomende landen, omdat we in deze categorie een hogere CO2-intensiteit zien, en door tegelijkertijd de uitstoot van deze beleggingen te verlagen. Ook de uitstoot van de beleggingen in genoteerd vastgoed hebben we verlaagd. Dit is goed terug te zien in de vergelijking van de gerealiseerde verlaging van de CO2e-uitstoot met het reductiepad van het Klimaatakkoord.

Verder hebben we in 2023 een volledige evaluatie gedaan van ons MVB-beleid.

De ontwikkelingen om ons heen gaan snel en aanpassingen zijn daarom noodzakelijk. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de input van onze deelnemers en gepensioneerden, die in 2023 aan de hand van een onderzoek hebben aangegeven welke MVB-thema’s en keuzes hun voorkeur hebben.

We hebben besloten om te investeren in bedrijfsobligaties waarbij het toegestane universum alleen bestaat uit emittenten die voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria. Deze beleidswijziging hebben we in begin 2024 geïmplementeerd.

Over onze inspanningen in het afgelopen jaar en onze plannen voor de toekomst lees je in detail in dit jaarverslag. Wij wensen je veel leesplezier.

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien