PVL koos ruim zes jaar geleden Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) als belangrijk uitgangspunt voor zijn beleggingen. We willen met onze beleggingen een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

PVL heeft binnen de veelheid aan vraagstukken en oplossingsrichtingen van MVB de keuze gemaakt focus aan te brengen aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). PVL wil een bijdrage leveren aan met name: Goede gezondheid en Welzijn (SDG 3), Betaalbare en duurzame Energie (SDG 7), Waardig werk en economische groei (SDG 8),
Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13) en Vrede, justitie, en sterke publieke diensten (SDG 16).

Vanaf 2020 is PVL de CO₂-uitstoot van de beleggingen gaan meten. Vanaf 2021 wordt binnen de categorie aandelen van ontwikkelde landen belegd in een beleggingsfonds waarin de CO2 -uitstoot significant wordt gereduceerd, onder andere door niet te beleggen in CO2 -intensieve sectoren zoals kolenmijnen. Dit is goed terug te zien in de vergelijking van de gerealiseerde verlaging van de CO2-uitstoot met het reductiepad van het Klimaatakkoord.

Het afgelopen jaar is de uitstoot licht opgelopen, maar nog steeds goed in lijn met de ambitie van het pensioenfonds. Wel moet de totale uitstoot van broeikasgassen van alle bedrijven waarin we beleggen verder omlaag om de gestelde doelstellingen te bereiken. Begin 2023 hebben we al stappen gezet om het reductiepad te volgen.

Verder willen we in 2023 een volledige evaluatie doen ben het huidige beleid. De ontwikkelingen om ons heen gaan snel en het pensioenfonds heeft de laatste jaren veel stappen gezet waardoor het nuttig is om de vraag te stellen of we nog op het goed pad zitten en om verder vooruit te kijken.

Over onze inspanningen in het afgelopen jaar en onze plannen voor de komende jaren lees je in detail in dit jaarverslag. Wij wensen je veel leesplezier.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien