Eerder hebben we aangegeven dat de komst van de Wet Toekomst Pensioenen een belangrijk thema is om passende keuzes te maken voor de toekomst van ons pensioenfonds

Eind december 2022 heeft de Tweede Kamer na een langdurig proces en de nodige aanpassingen ingestemd met het wetsvoorstel. Op dit moment wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen, maar alleen aannemen of afwijzen.

Hopelijk kan het wetgevingsproces door de huidige Eerste Kamer afgerond worden om te voorkomen dat er nog meer vertraging wordt opgelopen.

De verwachting is dat de Wet Toekomst Pensioenen wordt ingevoerd per 1 juli 2023 en dat pensioenfondsen vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd krijgen om hun regeling aan te passen aan de nieuwe wet.

Project Toekomst

Door de instemming van de Tweede Kamer hebben we meer zekerheid gekregen over hoe de wet er waarschijnlijk gaat uitzien. Wat we nog niet weten is hoe de wet precies uitpakt voor gesloten pensioenfondsen.

We willen graag verder in het project, dus daarom gaan we er vooralsnog vanuit dat alle mogelijkheden voor ons openstaan. Dit betekent invaren in het nieuwe stelsel (met een verzoek van sociale partners) of doorgaan in het huidige systeem. Mocht dit straks anders blijken te zijn, dan moeten we de plannen hier wellicht op aanpassen.

We zijn in 2023 begonnen met het maken van doorrekeningen om te zien hoe de verschillende opties op de korte en langere termijn voor de verschillende groepen uitpakken.

In de vergelijking bekijken we de uitkomsten voor het pensioen in verschillende scenario’s: hoe verhoudt het pensioenresultaat zich in de verschillende regelingen? Maar daarnaast kijken we hoe goed een regeling past bij de risicohouding van de deelnemers. Hoeveel kans is er op een verhoging van de uitkering en met welke gemiddelde percentages is dat dan? Hoeveel kans is er op een verlaging en met welk percentage is dat gemiddeld? Hoe ontwikkelt het pensioen zich in mindere economische omstandigheden?

Op basis van deze vergelijkingen kan het bestuur uiteindelijk een keuze maken welke optie het beste past bij de deelnemers van het pensioenfonds.

In dit proces worden  het verantwoordingsorgaan, de klankbordgroep en de Raad van Toezicht betrokken. Ook nemen we de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek mee in de afwegingen.

Het bestuur heeft het streven om in de eerste helft van het jaar een keuze te maken voor het systeem voor de toekomst. Vervolgens moet voor de uitvoering van deze regeling een geschikte partij worden gezocht. We hebben eerder al gesproken met mogelijke partijen in de markt, maar pas als duidelijk is welke regeling de voorkeur heeft voor de toekomst kan concreter gezocht worden naar de juiste partij om dit uit te voeren. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden: een eigen kring bij een algemeen pensioenfonds, een kring met meerdere partijen of aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.

De optie om over te gaan naar een verzekeraar is eerder bekeken en op dit moment niet passend bij de risicohouding van de deelnemers in het pensioenfonds. Dit is wel een optie die we blijven monitoren omdat de omstandigheden natuurlijk kunnen wijzigen.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien