In de bestuursvergadering van 21 mei 2021 heeft het bestuur besloten Hans Jacobs opnieuw te benoemen voor zijn tweede zittingsperiode als bestuurslid, voorzitter van de risicomanagementcommissie en sleutelfunctiehouder risicomanagement.

Hans is bestuurslid namens de pensioengerechtigden. We hebben geen verkiezingen georganiseerd omdat Hans de enige kandidaat voor deze functie was (voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot).

Het bestuur is blij dat Hans zijn werkzaamheden voor het pensioenfonds kan en wil voortzetten. Zijn kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement hebben veel toegevoegde waarde voor het pensioenfonds.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien