Iedere maand berekent het Pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de beleidsdekkingsgraad.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,1% en de vereiste dekkingsgraad is 115,2% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het Pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan worden ingediend. Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren:

  • Stijging of daling van de rente.
  • Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank).
  • Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille.

De actuele dekkingsgraad is in november 2023 gedaald van 119,5% naar 119,2%. De actuele dekkingsgraad kan worden omschreven als het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door de technische voorzieningen van het pensioenfonds. Gedurende de maand november is de technische voorziening gestegen als gevolg van een daling van de kortetermijnrente en langetermijnrente ten opzichte van oktober 2023. De waarde van de beleggingen van het pensioenfonds stegen eveneens in november 2023. De voorziening is sterker gestegen dan het vermogen. Per saldo zorgt dit voor een daling van de dekkingsgraad per 30 november 2023 ten opzichte van 31 oktober 2023.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 118,12% naar 117,88%

In onderstaand plaatje kun je de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen. Bij groen is volledige toeslag mogelijk, bij oranje gedeeltelijke toeslag en bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien