Iedere maand berekent het Pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de beleidsdekkingsgraad.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,1% en de vereiste dekkingsgraad is 115,2% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het Pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan worden ingediend. Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren:

  • Stijging of daling van de rente.
  • Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank).
  • Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille.

De actuele dekkingsgraad is in maart 2023 gedaald van 117,2% naar 115,7%. De actuele dekkingsgraad kan worden omschreven als het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door de technische voorzieningen van het pensioenfonds. Gedurende de maand maart zijn de technische voorzieningen gestegen als gevolg van een daling van de rente ten opzichte van februari 2023. Hoewel de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds ook toenam in maart 2023, was deze toename van het vermogen kleiner dan de stijging van de technische voorzieningen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad per 31 maart 2023 ten opzichte van 28 februari 2023.

De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 118,83% naar 118,96%

In onderstaand plaatje kun je de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen. Bij groen is volledige toeslag mogelijk, bij oranje gedeeltelijke toeslag en bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien