Iedere maand berekent het Pensioenfonds de maanddekkingsgraad (gebaseerd op de actuele rentestand en waarde van de beleggingen) en de beleidsdekkingsgraad.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) is 104,1% en de vereiste dekkingsgraad is 115,2% (VEV). Deze grenzen worden berekend met door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven regels en zijn afhankelijk van de risico’s die het Pensioenfonds neemt. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, is er sprake van een tekort en moet bij DNB een herstelplan worden ingediend. Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren:

  • Stijging of daling van de rente.
  • Aanpassingen in de langetermijnrente die gebruikt wordt voor de berekening van de dekkingsgraad (rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank).
  • Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille.

De actuele dekkingsgraad is in april 2023 gestegen van 115,7% naar 115,8%. De actuele dekkingsgraad kan worden omschreven als het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door de technische voorzieningen van het pensioenfonds. Gedurende de maand april zijn de technische voorzieningen gedaald als gevolg van een stijging van de rente ten opzichte van maart 2023. Hoewel de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds ook daalde in maart 2023, was deze daling van het vermogen kleiner dan de daling van de technische voorzieningen. Per saldo zorgt dit voor een stijging van de dekkingsgraad per 30 april 2023 ten opzichte van 31 maart 2023.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 119,07% naar 118,74%

In onderstaand plaatje kun je de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Bovendien is hierin weergegeven hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn om toeslag te verlenen. Bij groen is volledige toeslag mogelijk, bij oranje gedeeltelijke toeslag en bij rood is helemaal geen toeslag mogelijk.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien