Wat is een goed pensioen? En hoe kun je bepalen of je een goed pensioen hebt? Het pensioenfonds heeft een checklist gemaakt die je aan de hand van vier vragen op weg helpt. Je vindt er ook adressen van nuttige websites.

Op de Checklist pensioen staan de volgende vragen:

1: Op welke leeftijd wil ik (of kan ik) met pensioen?

Ingangsdatum voor AOW en pensioen, mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.

2: Hoeveel inkomen heb ik als ik met pensioen ga?

Uitleg over de drie verschillende soorten van inkomen na pensionering (3 pijlers) en waar je ze kunt vinden.

3: Hoeveel inkomen heb ik dan nodig?

Maak een indicatie van je toekomstige uitgaven en gebruik de tips van het Nibud.

 4: Wat moet ik zelf nog doen voor mijn pensioen?

Bereken het verschil tussen de uitkomsten van 2 en 3 en stel vast of je zelf nog iets moet regelen.

Vind je dit toch nog te lastig? Of heb je geen zin om daar nu al tijd aan te besteden? Spaar of beleg dan gewoon maandelijks automatisch een vast bedrag dat je kunt missen. Altijd goed!

Meer informatie

Heb je vragen over de checklist of over je eigen pensioensituatie? Neem dan contact op met Petra van pensioenuitvoerder AZL via pf-vanlanschot@azl.eu.