Na deze periode stopt de pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen. Maar de dekking van het partnerpensioen blijft gedurende maximaal 18 maanden onbetaald verlof doorlopen. Kom je tijdens je onbetaalde verlof onverhoopt te overlijden dan komt je partner in aanmerking voor een nabestaandenpensioen.

Bij terugkeer van het verlof word je weer gewoon deelnemer aan de pensioenregeling.

Voor ouderschapsverlof geldt een uitzondering : in die periode loopt je pensioenopbouw gewoon door. Je eigen bijdrage wordt door de werkgever ingehouden of verrekend met je salaris.

Wat moet ik zelf doen?

Het is mogelijk om de ANW-hiaatverzekering ongewijzigd voort te zetten tijdens je onbetaalde verlof. Je betaalt daar dan zelf de hele premie voor. Neem voor meer informatie contact  met ons op.