Pensioen zorgt voor een inkomen voor later, wanneer je niet meer werkt. Van Lanschot en jij betalen samen de pensioenpremie. Jouw deel wordt automatisch ingehouden op je salaris.

Het pensioenfonds beheert en belegt de premie. Vanaf het moment dat je met pensioen gaat, ontvang je van het pensioenfonds levenslang een maandelijkse uitkering.

Je werkgever meldt je aan bij het pensioenfonds. Van het pensioenfonds krijg je een welkomstbrief als bevestiging van je aanmelding. Voor een overzicht van de pensioenregeling ga je naar Pensioen 123.

Wat moet ik zelf doen?

Partner aanmelden (bij samenwonen)

Als je samenwoont en een notariële samenlevingsovereenkomst hebt opgesteld, dan moet je zelf je partner bij ons aanmelden via het deelnemersportaal. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap dan zijn de gegevens van je partner bij ons bekend vanuit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Als je overlijdt, ontvangt je partner een levenslange uitkering van ons, het partnerpensioen. Voor je kinderen is er een tijdelijk wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de leeftijd van 18 jaar of 27 jaar als je kind studeert of arbeidsongeschikt is.

Pensioen overdragen

Je kunt het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd onder de pensioenregeling van je vorige werkgever overdragen aan ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij onze pensioenuitvoerder AZL via het deelnemersportaal. Dan krijg je een overzicht van opgebouwde pensioenaanspraken via je vorige werkgever en een opgave van wat je hiervoor aan nieuwe pensioenaanspraken terugkrijgt onder onze pensioenregeling. Pas na je akkoord wordt de waarde ook daadwerkelijk overgedragen.

Als de financiële situatie van het pensioenfonds of een voormalig pensioenfonds onvoldoende is (dekkingsgraad lager dan 100%) kan er geen waardeoverdracht plaatsvinden. Je krijgt bericht van ons als dit het geval is. De waardeoverdracht wordt dan uitgevoerd zodra de financiële situatie voldoende hersteld is.

Risicoprofiel bepalen (bij deelname aan excedentregeling)

Wanneer je bruto fulltime salaris hoger is dan € 51.772 neem je deel aan de excedentregeling van het pensioenfonds. Dit is een beschikbare premieregeling waarin je de mogelijkheid hebt om zelf keuzes te maken in je beleggingen. Om deze keuzes te kunnen maken moet je eerst je risicoprofiel bepalen door een aantal vragen in te vullen op mijn pensioen van nn ip.

Na het bepalen van je risicoprofiel en het doorlopen van de zorgplicht video’s kun je een keuze maken tussen de verschillende life cycles of de optie Zelf beleggen.