De excedentregeling is een beschikbare premieregeling oftewel een DC-regeling (defined contribution). De hoogte van de individuele beschikbare premie is afhankelijk van je leeftijd. De ingelegde beschikbare premie wordt belegd via Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP). Je kunt beleggen volgens de standaard life cycle of kiezen voor een ander risicoprofiel, kiezen voor zelf beleggen uit een lijst van NN IP of helemaal niet beleggen en kiezen voor sparen. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt niet alleen af van hoeveel premie wordt ingelegd, maar ook van de behaalde beleggingsrendementen. Voor inzicht in je portefeuille en om de genoemde keuzes te maken ga je naar NN IP.

Op het moment dat de afgesproken premie voor de excedentregeling onvoldoende is om de volledige beschikbare premiestaffel te financieren wordt de hoogte van de beschikbare premie aangepast.

Dit is in de afgelopen jaren gebeurd, waardoor er dus minder premie is ingelegd dan fiscaal mogelijk is.

In de onderstaande tabel zie je hoeveel premie wordt ingelegd in 2018.

Leeftijd Premiepercentage excedentregeling 2018
15 tot en met 19 3,90%
20 tot en met 24 4,40%
25 tot en met 29 5,40%
30 tot en met 34 6,60%
35 tot en met 39 8,00%
40 tot en met 44 9,80%
45 tot en met 49 11,90%
50 tot en met 54 14,60%
55 tot en met 59 18,00%
60 tot en met 64 22,40%
65 tot en met 67 26,80%

Let op! Als je meer verdient dan € 105.075,- bouw je over het meerdere  geen pensioen op via het pensioenfonds.

Voor meer informatie over een aanvullende regeling kun je contact opnemen met de afdeling HRM van Van Lanschot NV.