De basisregeling is een CDC-regeling. CDC betekent Collective Defined Contribution, letterlijk vertaald  ‘collectief vastgestelde bijdrage’. De werkgever betaalt een vaste premie aan het pensioenfonds. De huidige premie is vastgesteld voor de periode (2015 t/m 2019). Met de vaste premie wordt de pensioenopbouw betaald. Het geambieerde opbouwpercentage voor de basisregeling is 1,875% van de pensioengrondslag. Als blijkt dat de premie niet voldoende is om de geambieerde opbouw te betalen, kan het opbouwpercentage verlaagd worden. Dit is het geval als de kosten van de pensioenopbouw stijgen, bijvoorbeeld wanneer de rente daalt of de levensverwachting sneller stijgt dan gedacht.

In 2017 en 2018 is het opbouwpercentage in de basisregeling verlaagd. Voor 2018 is het opbouwpercentage 1,742%.

Het uitgangspunt voor de berekening van de pensioenopbouw per jaar is je pensioengevend salaris. Dit is je bruto jaarsalaris per 1 januari met een maximum van € 105.075 (2018). Je bouwt niet over dit hele salaris pensioen op, want na je AOW-ingangsdatum krijg je ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van je salaris niet meegenomen bij de berekening van uw pensioenopbouw. Dit gedeelte heet de ‘franchise’.

De franchise voor de basisregeling bedraagt in 2018 € 13.979. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van het salaris waarover je pensioen opbouwt.

Voorbeeld:

Met een salaris van € 50.000 (bruto en fulltime) bouw je in 2018 het volgende op:

€ 50.000 – € 13.979 = € 36.021 (pensioengrondslag)

Het opbouwpercentage voor 2018 is 1,742%

€ 36.021 x 1,742% = € 627,49

Stel dat je dit bedrag 30 jaar lang jaarlijks zou opbouwen, dan krijg je bij pensionering een ouderdomspensioen van € 18.825 bruto per jaar.

Uiteraard bouw je niet 30 jaar lang hetzelfde op, omdat je salaris wijzigt en het opbouwpercentage en de franchise zullen wijzigen.