We brengen je graag op de hoogte van de wijzigingen in de pensioenregeling voor 2019. Daarom hebben we samen met de werkgever en de OR een flyer gemaakt. Deze is eind februari op papier naar alle actieve deelnemers verzonden.
In de flyer geven we meer uitleg over deze wijzigingen en de gevolgen hiervan voor je pensioenopbouw. Daarna geven we aan wat je zelf kunt doen om te zorgen voor een goed pensioen.
Bij de flyer hoort een checklist waarmee je kunt bekijken hoe je pensioen ervoor staat, of bijsparen nodig is en of je eventueel eerder kunt stoppen met werken of juist beter later met pensioen kunt gaan.

Meer informatie
Heb je vragen over de flyer of de checklist, bel dan met het bestuursbureau.
Heb je vragen over je persoonlijke pensioensituatie, bel dan met onze uitvoerder AZL.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen. 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien