We brengen je graag op de hoogte van de wijzigingen in je pensioenregeling voor 2018. Daarom hebben we samen met de werkgever en de OR een flyer gemaakt.

In deze flyer geven we meer uitleg over deze wijzigingen en de gevolgen hiervan voor je pensioenopbouw. Daarna geven we aan wat je zelf kunt doen om te zorgen voor een goed pensioen.

Bij de flyer hoort een checklist waarmee je kunt bekijken hoe je pensioen ervoor staat, of bijsparen nodig is en of je eventueel eerder kunt stoppen met werken of juist beter later met pensioen kunt gaan.

Meer informatie

Heb je vragen over de flyer of de checklist, bel dan met het bestuursbureau: 073 640 85 65.

Heb je vragen over je persoonlijke pensioensituatie, bel dan met onze uitvoerder AZL: 088 116 30 34.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien