Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van Van Lanschot verschoven van 67 jaar naar 68 jaar. Dat betekent dat je in principe vanaf 68 jaar pensioen krijgt.

Alle pensioenaanspraken worden daarom herrekend naar 68 jaar. De maandelijkse uitkering die je vanaf 68 jaar krijgt, is hierdoor hoger dan wanneer je op 67 jaar pensioen had gekregen. Dat komt omdat het pensioen een jaar later ingaat, waardoor het opgebouwde kapitaal over een kortere periode uitgekeerd wordt. Daarnaast kun je -als je tot je 68e doorwerkt- nog een extra jaar pensioen opbouwen.

Liever eerder met pensioen?

Je hebt in onze pensioenregeling de mogelijkheid om eerder of later dan 68 jaar met pensioen te gaan. De vroegste mogelijkheid is op je 55ste verjaardag. De laatste mogelijkheid is 5 jaar nadat je AOW hebt gekregen.

Eerder of later met pensioen gaan heeft natuurlijk gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Ieder jaar dat je eerder stopt, scheelt je ongeveer 6 – 8% aan pensioenuitkering. En als je juist wilt doorwerken na je 67e, dan wordt je uitkering 6 – 7% per doorgewerkt jaar hoger.

Let op: als je vóór je AOW-leeftijd met pensioen gaat krijg je nog geen AOW. Dan mis je dus een stukje inkomen of je moet dat zelf uit eigen middelen kunnen compenseren. Daarnaast gelden tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd hogere belastingtarieven voor de inkomstenbelasting. Pas vanaf de datum dat je AOW gaat ontvangen gelden lagere belastingtarieven.

Deeltijdpensioen

Je kunt ook met deeltijdpensioen gaan, bijvoorbeeld wanneer je je werkzame leven geleidelijk wilt afbouwen of wanneer je te weinig pensioen hebt opgebouwd om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld voor twee dagen in de week pensioen gaat genieten en de overige dagen blijft werken. Een deel van je opbouwde pensioenaanspraken (hier: voor twee dagen) wordt dan alvast omgezet in een uitkering. Hierdoor wordt je pensioenuitkering lager op het moment dat je volledig met pensioen gaat. Maar over de dagen die je blijft werken bouw je wel nog verder pensioenaanspraken op. Het is natuurlijk ook mogelijk om minder uren (parttime) te gaan werken zonder dat je deeltijdpensioen opneemt. Bekijk welke optie het beste bij jou past en bespreek dit ook met je leidinggevende.

Flyer: overzicht wijzigingen 2018

In 2018 zijn er, behalve de pensioenrichtleeftijd, ook nog andere wijzigingen die gevolgen hebben voor je pensioen. Je kunt ze nog eens nalezen in de flyer  van het pensioenfonds over de wijzigingen 2018.

Overzicht pensioen

Wil je weten hoe je pensioen ervoor staat? In juni 2018 krijg je die informatie thuisgestuurd in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je kunt ook inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met je DigiD) voor een totaaloverzicht, inclusief het pensioen dat je bij eventuele eerdere werkgevers hebt opgebouwd en inclusief de AOW.

Meer informatie

Heb je vragen over de flyer, bel dan met Chrisje Wijdeven van het bestuursbureau op 073 640 85 65.

Heb je vragen over je persoonlijke pensioensituatie, of wil je weten hoe een bepaalde vorm van deeltijdpensionering voor je uitpakt, neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 116 30 34 of pfvanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien