Wendy Winkelhuijzen is directeur Strategie & Corporate Development van Van Lanschot Kempen en daarnaast bestuurslid van het pensioenfonds en voorzitter van de communicatiecommissie.

Waarom zit je in de communicatiecommissie van ons pensioenfonds?

Ik ben bestuurslid van het pensioenfonds Van Lanschot en zit als afgevaardigde van het bestuur in de communicatiecommissie. Ik vind het belangrijk dat alle (oud)collega’s een goed beeld hebben van hun pensioen en dat ze weten wat ze zelf kunnen doen om te zorgen voor voldoende inkomen na pensionering.  Met de communicatiecommissie kan ik ervoor zorgen dat we begrijpelijk en duidelijk communiceren. Ook als de boodschap minder positief is, zoals bijvoorbeeld begin dit jaar over de verlaagde opbouw of over onze verwachting dat we komende 10-15 jaar de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren voor inflatie.

Wat heb je geleerd van je werk voor het pensioenfonds?

De afgelopen twee jaar heb ik natuurlijk meer kennis gekregen, bijvoorbeeld over pensioen in het algemeen en over actuariële zaken (pensioenwaarde-berekeningen).  En over hoe je een pensioenfonds bestuurt, rekening houdend met alle verschillende belanghebbenden zoals de verschillende groepen deelnemers, de werkgever, de OR, interne en externe toezichthouders en de uitbestedingspartners (zoals AZL die de administratie voor ons uitvoert en de pensioenuitkering verzorgt). Het belang van de deelnemers staat voorop, ik wil voor hen echt het verschil maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we met onder meer AZL in gesprek gaan om kosten te verlagen. Dan blijft er uiteindelijk meer over voor het pensioen van de deelnemer.

Hoe heb je je eigen pensioen geregeld?

Als werknemer van Van Lanschot Kempen neem ik zelf ook deel in het pensioenfonds, in de basisregeling en de excedentregeling. Ik heb een beleggingspotje bij Evi dat ik voor pensioen kan gebruiken en ik los bewust op mijn hypotheek af om op termijn lagere maandlasten te hebben. Daarnaast krijg ik natuurlijk ook AOW. Met de huidige levensverwachting start mijn AOW op 70 jaar en 3 maanden. Nog wel even te gaan dus.

Welke tip heb je voor je collega’s?

Ik vraag graag jullie aandacht voor de wijziging in de excedentregeling. Als je in die regeling pensioen opbouwt, heb je daarover een e-mail ontvangen. Het standaard risicoprofiel wordt gewijzigd van defensief naar neutraal omdat we verwachten dat dit bij de huidige situatie op de financiële markten een beter pensioenresultaat oplevert. Op de website van Mijn Pensioen (https://mijnpensioen.nnip.com) heb je de mogelijkheid om zelf je risicoprofiel te bepalen. Misschien past een defensief of juist een offensief profiel beter bij jou. Als je vóór 10 november je risicoprofiel bepaalt, heb je zelf de touwtjes in handen en ga je niet mee in de standaard aanpassing.

Meer informatie

Heb je vragen over je eigen pensioen? Neem dan contact op met pensioenuitvoerder AZL via pf-vanlansschot@azl.eu.

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien