Diane Donath is arbeidsjurist bij Van Lanschot Bankiers .

Hoe denk jij over pensioen?

Ik vind pensioen een reuze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Pensioen is inkomen, niet voor nu maar voor later. Omdat we met z’n allen steeds ouder worden, wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds kostbaarder. Daarom kunnen we niet van Van Lanschot verwachten dat die alle kosten voor haar rekening blijft nemen. Ik besef goed dat ik hier als werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid in heb.

Daarom denk ik nu al na over de vraag hoeveel inkomen ik in de toekomst, bij pensionering, nodig denk te hebben. Dit streefinkomen kan ik dan vergelijken met het inkomen voor later dat ik opbouw in onze pensioenregeling. Als uit de vergelijking volgt dat het in de pensioenregeling opgebouwde inkomen lager is dan het gewenste inkomen dan zal ik dus zelf in actie moeten komen om op een andere manier extra inkomen voor later op te bouwen. Ik vind dat meer collega’s na zouden moeten denken over hun financiële situatie bij pensionering. Ik zie pensioen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus van werkgever en werknemer samen.

Welke rol hebben de werkgever en de ondernemingsraad bij het vaststellen van de pensioenregeling?

De werkgever bespreekt (belangrijke) wijzigingen van de pensioenregeling met de ondernemingsraad (OR). In de praktijk gaat het meestal zo, dat de werkgever een voorstel aan de OR doet tot wijzigingen van de pensioenregeling. Vervolgens overleggen werkgever en OR met elkaar over de voorgenomen wijziging en kan de OR tegenvoorstellen doen. De pensioenregeling kan pas worden gewijzigd als werkgever en OR overeenstemming hebben bereikt over de wijziging.

Wat heb je geleerd van de samenwerking met het pensioenfonds?

Dat pensioen een zeer actueel onderwerp is en zeker niet ‘saai’ of ‘stoffig’. Verder heb ik ervaren dat het pensioenfonds goed in staat is om ingewikkelde pensioenonderwerpen in duidelijke en begrijpelijke taal uit te leggen. Dat pensioen een actueel onderwerp is blijkt ook uit de plannen van het nieuwe kabinet. Het kabinet wil in 2020 een nieuw pensioenstelsel invoeren. Ik vind het super interessant om hier de komende jaren namens de werkgever over mee te kunnen praten.

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien