Vanaf 2020 bouwen alle collega’s van Van Lanschot Kempen pensioen op bij a.s.r.. Vanaf dat moment is het pensioenfonds Van Lanschot een gesloten fonds geworden. Wat gebeurt er nu verder met dat gesloten fonds? We vragen het aan twee bestuursleden, Ruud van de Ven en Raimond Schikhof (beiden voorgedragen door de OR van Van Lanschot Kempen).

Het pensioenfondsbestuur onderzoekt de toekomst van het gesloten pensioenfonds. Hoe ziet zo’n onderzoek er in de praktijk uit?

Ruud: ‘Zoals bekend zijn we sinds 2020 een gesloten fonds. We hebben voor de toekomst twee keuzes: het gesloten fonds (zonder dat er nog premie bij komt) zelfstandig voortzetten, of de kapitalen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder en het pensioenfonds daarna opheffen. Momenteel zitten we nog in de oriëntatiefase van het onderzoek. Als bestuur moeten we bepalen welke beoordelingscriteria belangrijk zijn – denk aan de kans op indexatie en op het korten van het pensioen, kosten et cetera – maar we moeten ook inventariseren wat er op dit moment te kiezen valt, zowel wat betreft uitvoeringsvorm als uitvoerder. Tegelijkertijd komt er een nieuw landelijk pensioenstelsel aan, en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor wat uiteindelijk het beste is voor de deelnemers in het pensioenfonds. We zijn dus nu nog echt aan het ‘rondkijken’, alle opties liggen nog op tafel.’

Wat zijn deze opties precies?
Raimond:
‘Het doorgaan als gesloten fonds behoort dus tot de mogelijkheden. Maar daarnaast hebben we – als we de kapitalen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder – de volgende opties:

  • We dragen alles over aan een pensioenverzekeraar;
  • We sluiten ons aan bij een algemeen pensioenfonds (een fonds dat de pensioenen regelt van meerdere werkgevers);
  • We sluiten ons aan bij een bedrijfstakpensioenfonds (een fonds dat alleen bestemd is voor een bepaalde bedrijfstak).

Al deze vormen bieden verschillende uitkomsten met betrekking tot autonomie, kosten en de kans op indexatie of korting. Daarnaast maakt het ook nog uit welke uitvoeringsvorm je bij welke uitvoerder kiest en moet je natuurlijk een inschatting maken van de effecten van het nieuwe pensioenstelsel. Op de lange termijn is het in stand houden van het gesloten pensioenfonds geen optie omdat uiteindelijk de schaalgrootte te beperkt zal worden om langdurig zelfstandig voort te blijven bestaan. Maar aan de andere kant kunnen we de onzekere route naar het nieuwe pensioenstelsel misschien overbruggen door het gesloten fonds nog enkele jaren voort te zetten. Dus ook die optie is in beeld.’

Wat zijn de tijdslijnen? Wanneer verwachten jullie een beslissing te nemen?
Ruud:
‘Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, hebben we een goed beeld nodig van de wensen van álle belanghebbenden. Je kunt je voorstellen dat een gepensioneerde andere wensen heeft dan iemand die pas een paar jaar pensioen heeft opgebouwd. In de rest van het jaar 2020 zullen de contouren van de verschillende mogelijkheden en van het nieuwe pensioenstelsel duidelijker worden. Het zou mooi zijn als we in de loop van 2021 een definitieve keuze kunnen maken.’

Ruud van de Ven is bestuurslid van het pensioenfonds en werkt bij Van Lanschot bij het team Verenigingen & stichtingen. Duurzaamheid en governance zijn belangrijke aandachtspunten voor hem, zowel in zijn dagelijkse werk als bij het pensioenfonds.

 

Raimond: ‘Na het doorlopen van de besluitvorming komt het ook nog eens aan op de implementatie. Vooral het overdragen van de volledige pensioenadministratie zal heel wat voeten in de aarde hebben. In de praktijk moet daarvoor op minimaal zes maanden worden gerekend. Dat betekent dat een werkelijke overdracht op zijn vroegst per 1 januari 2022 zou kunnen plaatsvinden. De deelnemers krijgen uiteraard bericht als er in de tussentijd ontwikkelingen zijn.’

Raimond Schikhof is extern bestuurslid. Als pensioenprofessional werkt hij voor meerdere pensioenfondsen. Naast de ruime bestuurlijke ervaring die hij meebrengt, is hij goed thuis in de wereld van pensioenuitvoerders en op de hoogte van alle praktische aspecten van pensioenuitvoering.    

 

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien