Sociale partners (werkgever en ondernemingsraden Van Lanschot en Kempen) hebben besloten om de nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers van Van Lanschot Kempen vanaf 2020 onder te brengen bij ASR.

Voor pensioenfonds Van Lanschot betekent dit dat er vanaf 1 januari 2020 geen premie meer wordt ontvangen en dat er geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt. Hierdoor wordt het pensioenfonds een gesloten fonds.

Het pensioenfondsbestuur start in de eerste helft van 2020 een onderzoek naar de mogelijke scenario’s voor de toekomst, waaronder aansluiting bij een andere partij. Over de uitkomsten van dit onderzoek volgt meer communicatie in 2020.

In de tussengelegen periode is het pensioenfonds groot genoeg om voorlopig zelfstandig voort te bestaan en het fonds heeft voldoende voorzieningen om de uitvoeringskosten de komende jaren zonder impact op de dekkingsgraad te voldoen. Bovendien heeft het pensioenfonds haar governance op orde.

Wat betekent dit voor de deelnemers van het pensioenfonds?

a. Voor de deelnemers

Basisregeling

Voor de opgebouwde pensioenaanspraken  in de basisregeling zijn er op dit moment geen wijzigingen. Alle aanspraken in de basisregeling blijven bij het pensioenfonds staan.

Excedentregeling

  • Het pensioenfonds blijft net als bij de basisregeling verantwoordelijk voor de opgebouwde kapitalen.
  • Voor de opgebouwde kapitalen in de excedentregeling heeft de werkgever een verzoek tot collectieve waardeoverdracht naar ASR (uitvoerder van de nieuwe pensioenregeling) ingediend.
  • Op basis van evenwichtige belangenafweging zal het Van Lanschot pensioenfondsbestuur binnenkort besluiten of zij wil meewerken aan dit verzoek.
  • Bij een collectieve waardeoverdracht maakt de deelnemer zelf de keuze of het kapitaal wordt overgedragen naar ASR, de uitvoerder van de nieuwe pensioenregeling . Wanneer een deelnemer niet wil overdragen, zal zoals op dit moment gebruikelijk bij uitdiensttreding het kapitaal omgezet worden naar pensioen in de basisregeling.
  • Voor een collectieve waardeoverdracht is instemming van De Nederlandsche Bank vereist.
  • Verdere informatie volgt in de eerste maanden van 2020.

Deelnemers die arbeidsongeschikt zijn en recht hebben op een premievrije voortzetting zullen een individueel voorstel ontvangen.

b. Voor de gewezen deelnemers

Gewezen deelnemers hebben alleen opgebouwde pensioenaanspraken  in de basisregeling. Eventuele kapitalen uit de excedentregeling zijn bij uitdiensttreding omgezet naar pensioenaanspraken in de basisregeling. Deze pensioenaanspraken blijven bij het pensioenfonds staan.

De administratie wordt in afwachting van de uitkomsten naar de mogelijke scenario’s en de best passende oplossing voor de toekomst voorlopig gewoon via de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot uitgevoerd.

c. Voor de pensioengerechtigden

Voor de pensioengerechtigden geldt dat de ingegane rechten in afwachting van de uitkomsten naar de mogelijke scenario’s en de best passende oplossing voor de toekomst van het fonds gewoon worden uitgekeerd via de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot. Het fondsbestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer informatie
Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met het bestuursbureau.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien